Evje og Hornnes Frivilligsentral – på tilbudssiden!

Evje og Hornnes Frivilligsentral – på tilbudssiden!

Evje og Hornnes Frivilligsentral – på tilbudssiden! 2048 1097 Geir Daasvatn

I forrige uke inviterte Evje og Hornnes Frivilligsentral til samarbeidsmøte på Evjeheimen for alle lag og foreninger i bygda. Hvordan kan vi gjøre hverandre bedre, og sammen gjøre bygdemiljøet enda bedre? Oppmøtet var ikke formidabelt, men utbyttet for oss fremmøtte enormt.

Følg Evje og Hornnes Frivilligsentral på deres Facebookside

Det ville være en betydelig overdrivelse å si  at oppmøtet var overveldende. Det var ikke så mange lag og foreninger som var representert. Men vi som var der hadde en kjempefin samtale om temaet «frivilligheten i bygda». Det kom opp mange veldig gode forslag til tiltak, som på sikt kan lette samarbeidet mellom det enorme antallet frivillige som ønsker å bidra til å gjøre Evje og Hornnes til ei enda bedre bygd å leve i.

Frivilligsentralen er på tilbudssiden!

Fra Evje og Hornnes Frivilligsentral møtte styreleder Svein Egil Syrtveit og daglig leder Anne-Marie Birkeland. Frivilligsentralen er en stiftelse, med seks lokale foreninger og kommunen som eiere. Frivilligsentralen har inngått en samarbeidsavtale med kommunen, og skal fungere som frivillighetskordinator for de over 50 lagene og foreningene som eksisterer i bygda. Daglig leder skal være tilgjengelig for å bistå alle disse, slik at hver enkelt forening lettere kan få til sin virksomhet og sine prosjekter. Frivilligsentralen har også allerede – i egen regi – skapt flere samlingsplasser og tiltak for enkeltindivider. Det er opplegg som strikkekafé, datakafé for seniorer, middagsutkjøring til uføre og eldre i kommunen, lyttevenn, syverksted, seniordans, språkkafé, bading i varmtvannsbassenget og masse annet.

– Vi i Evje og Hornnes Frivilligsentral har et sterkt ønske om å støtte opp om det fantastiske arbeidet som gjøres av frivillige i denne bygda. Vi er på tilbudssiden, og vil så gjerne bidra og hjelpe til der det er behov. Vi må prøve å dra lasset sammen, og ikke sitte på hver vår tue og stelle bare med vårt eget. Vi er til for å brukes, poengterer styreleder Svein Egil flere ganger i løpet av møtet.

Daglig leder Anne-Marie skyter til:

– Vi har en opplevelse av at oppslutningen om organisasjonslivet er synkende. Mange lag og foreninger sliter med å holde på medlemmene. Rekruttering av nye medlemmer er ofte også vanskelig. Det er tungt å få noen til å påta seg styreverv og ansvar. Hva kan vi gjøre for å snu trenden? Vi i Frivilligsentralen har troen på at vi kan være til hjelp, for både å opprettholde og på sikt styrke organisasjonslivet i bygda.

Praten gikk lett, og idéene poppet opp som perler på ei snor

Samarbeidsmøtet var som nevnt innledningsvis ikke overveldende godt besøkt. Det åpnet for en løsere møteform, og muligheter for direkte dialog over bordet.  Vi på møtet var alle skjønt enige om at vi i fellesskap kunne gjøre masse for å styrke hvert enkelt lag og forenings drift. Kort sagt drive god, gammeldags samhandling. Vi kan for eksempel forsøke å unngå konkurrerende arrangementer på samme dag. I det siste har det vært flere eksempler på ulike gåturer i nærmiljøet på nesten samme tid. Det er utrolig fine tiltak i seg selv. Da er det litt dumt at deltakelsen på hver enkelt tur kanskje blir begrenset på grunn av en «konkurrerede» tur rett borte i gata. Det totale aktivitetstilbudet i bygda blir også dårligere ved for mange kollisjoner. For kollisjonene gjør det jo umulig å være med på begge. Valgfriheten blir mindre. Andre konkrete eksempler kan være at vi bør bli flinkere til å ikke sette opp medlemsmøter og større arrangementer på samme tid.

Bytte av tjenester er lurt. Foto: Privat

En god idé som kom opp var at vi kanskje kan «låne» hverandres help til møter og lignende: Hjelpe til med gevinster, loddsalg, bake kake og servere kaffe, rydde osv. Det kan for eksempel være tungvint å både arrangere et møte OG samtidig organisere serveringen. Om to foreninger i stedet «bytteånte» tjenesten av hverandre, var utfordringen fort løst!

Vi kan også på mange ulike måter bidra i hverandres inntektsgivende arbeid. Et konkret eksempel kan være at flere lag og foreninger går sammen om innkjøp av varer eller tjenester. Større volum kan gi bedre rabatter/lavere pris på innkjøpet.

Framsnakking er tingen!

Det er også veldig, veldig viktig å huske at vi er på samme lag. Vi må prøve å framsnakke hverandres lag og foreninger. Alle gjør vi en viktig innsats for oss som bor i bygda, og dermed et rikere og bedre bygdeliv. Det gjelder enten laget er lite eller stort. Det er det totale tilbudet, og den enorme mengden frivillig virksomhet, som til sammen som gjør bygda vår unik på dette området. Da bør vi prøve å løfte hverandres arbeid opp og fram, og ikke se på hverandre som arge konkurrenter om medlemmer eller sjeler. På denne måten kan vi bidra til å styrke frivillighetens status og gjennomslagskraft i bygda.

Hjelpe hverandre med å spre informasjon og kunnskap

Frivilligsentralen ønsker bl.a. å:

  •  Opprette en lokal database (årshjul) over søknadsfrister til å søke om midler/økonomisk støtte
  • Få til et system for påminning til lag og foreninger om viktige frister for å søke om midler
  • Arrangere kurs i søknadsskriving
  • Kurs i organisasjonsarbeid
  • Eventuelt andre typer kurs som etterspørres

Noen konkrete tiltak

Julenissene ved åpningen av julegata i Evje sentrum 30. november var hentet fra øverste hylle. De beste julenissene EVER! Damene i Evje og Hornnes Sanitetsforening er et glimrende eksempel på hvor viktig det frivillige arbeidet er i bygda vår. Neri Bygland er enig. Foto: Geir Daasvatn

Det vil føre for langt å gjengi alle de idéene og tankene som svirret rundt i lufta over møtebordet. Men både Frivilligsentralens folk og møtedeltakerene var fulle av pågangsmot med tanke på ulike tiltak som kunne styrke det frivillige arbeidet i bygda, for ikke å si det frivillige SAMarbeidet.

Et par-tre temmelig konkrete tiltak kan likevel nevnes:

  • Evje og Hornnes kommune har et godt register med opplysninger om nesten alle lag og foreninger i bygda. Vi fra OpplevEvje som deltok på møtet, kan tenke oss å lage et register over alle lagene og foreningene på OpplevEvje.no, på samme måte som vi er i ferd med å gjøre for bedrifter og forretninger. Det vil gjøre tilgangen til disse sentrale opplysningene enda bedre enn hva som er tilfellet i dag. Det styrker også «tilbudet» vårt i OpplevEvje. Vårt arbeid har jo som siktemål å markedsføre alt det gode som skjer i bygda vår på en bedre måte enn hva som er tilfellet i dag.
  • Evje og Hornnes Frivilligsentral vil sette i gang arbeidet med å lage en digital presentasjon av alle lagene og foreningene i bygda. Det vil ta tid å få til, men vil kunne bli et kjempefint hjelpemiddel for å synliggjøre den store frivilligheten i bygda på en bedre måte enn hva vi klarer i dag.
  • Siv Therese Kile Lie, som møtte på vegne av Flerkulturell kvinnegruppe, vil sette i gang et arbeid med å lage en felles Facebookgruppe for alle lag og foreninger i bygda, eller eventuelt deres ledere. På den måten kan viktig og aktuell informasjon mye enklere spres rundt i hele det frivillige miljøet, og ikke bare innad i hvert enkelt lag.

Styrket i troen

Alle vi som deltok på møtet var selvsagt ørlite granne forundret over at ikke flere av bygdas lag og foreninger hadde sett nytten i et slikt treff. Men vi som var der hadde en veldig inspirerende stund. Vi gikk alle sammen hjem med masse nye idéer i hodet, fornyet energi og enda fastere i troen på det fantastiske frivillige arbeidet som gjøres i heimbygda vår! Dag ut, dag inn, 365 dager i året.

 

 

 

Hei. Lurer du på noe?

Send
ei melding, så hører du fra oss!