Evje og Hornnes Motorsportklubb stiftet!

Evje og Hornnes Motorsportklubb stiftet!

Evje og Hornnes Motorsportklubb stiftet! 2048 834 Geir Daasvatn

5. november 2018 ble Evje og Hornnes Motorsportklubb stiftet. Klubben søker om opptak i Otra IL, og vil i tilfelle bli hetende Otra IL Motorsport e.l. Klubben skal drive med motocross, og vil arbeide for å etablere en motocrossbane i Evje og Hornnes.

Frank Uleberg er valgt til klubbens første leder. I søknaden om opptak i Otra IL skriver han:

– Vi har allerede en intensjonsavtale med en grunneier, og vi arbeider med å få området regulert inn i kommuneplanen. Kommunen stiller seg positiv til dette og hjelper der de kan.

Frank mener det er et stort potensiale for nye medlemmer:

– Motocross er en voksende idrett i landsdelen og det er allerede flere aktive utøvere her i bygda, sporten er meget fysisk og psykisk krevende. Sporten utøves i fra 5-års alder og de eldste utøverne i landsdelen har nå passert 60. Dette er en sport for hele familien. Vi ønsker å skape et miljø omkring denne idretten her, da interessen er stor og potensialet for rekruttering er stort. Det har gjennom flere år vært forsøkt å få til et baneanlegg her i kommunen uten å lykkes. Denne gangen ser det ut for at oddsen er på vår side. Jeg tenker at potensialet for en medlemsmasse ligger på omkring 100 medlemmer, og ca det samme for medlemmer utenfor bygda.

Saken fortsetter under bildet

Enduro under Ose Motorfestival 11. august 2018. Motocross er noe annerledes, men minst like tøft! Foto: Geir Daasvatn

Bedre å slå kreftene sammen

Han avslutter:

– Alternativet for oss er å etablere et helt nytt idrettslag, noe som jeg ser som lite hensiktsmessig i ei bygd med et så aktivt og bra idrettslag som Otra IL. En motorsportgruppe er med å styrke breddeidretten og gi ungdommene i bygda et bedre tilbud. Utøvere av motocross vil også ha behov for trening utenfor sesongen, slik at flere av vinteraktivitetene til Otra Il er aktuelle for disse utøverne å delta på utenfor sesongen.

Saken om opptak i Otra IL kommer opp på neste styremøte i idrettslaget, som er 29. november. Arbeidsutvalget anbefaler at Otra IL imøtekommer søknaden, og tar motorsport opp som ny idrett i laget. Opptaket forutsetter også godkjenning av årsmøtet i Otra IL, som holdes en gang ut på vårparten i 2019.

Det første styret i Evje og Hornnes Motorsportklubb

  • Frank Uleberg, leder
  • Emil André Uleberg, nestleder
  • Stian Senum Stenberg, styremedlem
  • Arne Vivelid, styremedlem (vara)
  • Jøran Lantz, styremedlem (vara)
  • Jon Gunnar Uleberg, økonomiansvarlig
  • S. Larsen, baneansvarlig
  • Terje Haugland, styremedlem

Det er spennende planer den nye Evje og Hornnes Motorsportklubb har. Vi i OpplevEvje ønsker klubben lykke til videre, med å etablere enda et bra tilbud i det allerede mangfoldige fritidstilbudet i bygda. Fotograf Geir gleder seg allerede til å prøve å fange de tøffe utøverne i svevet!

 

Hei. Lurer du på noe?

Send
ei melding, så hører du fra oss!