Kommunen planlegger opprusting av Idrettsbygget

Kommunen planlegger opprusting av Idrettsbygget

Kommunen planlegger opprusting av Idrettsbygget 2048 977 Geir Daasvatn

I sitt budsjettforslag for 2019 foreslår rådmannen at kommunen setter av 1,3 millioner kroner til en oppgradering av Idrettsbygget ved Evje stadion. Endelig vedtak treffes av kommunestyret i desembermøtet. Det er et helt nødvendig og lite kontroversielt tiltak, som etter alle solemerker kommer til å bli vedtatt.

Historien bak

Idrettsbygget blei bygd i 1974, samtidig som det kom ny gressbane ved Evje stadion. Det er i hovedsak et garderobebygg, med to sett garderober. I tillegg var det fra starten et par kontorer, dommergarderobe og lager. I kjelleren er det toaletter for publikum. Da bygget var nytt, var det til og med en miniatyrskytebane der! Det var offisiell åpning av Evje stadion 15. september 1974. Formann i byggekomitéen for Idrettsbygget, senere ordfører i Evje og Hornnes Jostein Berget (bildet under), overrakte nøklene til bygget til daværende ordfører, Gunnar Østerhus. Gunnar takket pent for bygget, og stilte det til disposisjon for idrettsungdommen i bygda.

Saken fortsetter under bildet  

Jostein Berget. Foto: Ole Aa. Brattfjord/Setesdølen

Tidens tann tæret på bygget

I løpet av de over 40 årene som er gått, har bygget blitt kraftig nedslitt. De første tiårene var det mye i bruk, spesielt av fotballgruppa i Otra IL. Senere, etter at standarden ble lavere og barn og ungdommer fikk endrede vaner, kom garderobene mer og mer ut av bruk til idrettsformål. Men skolene på Evje har brukt garderobene mye på dagtid, i forbindelse med alle de kroppsøvingstimene som er lagt til Evje stadion og området rundt. Resten av bygget har hele tiden vært veldig nyttig for fotballgruppa, skigruppa, O-gruppa og andre faste brukere. På 1990-tallet hadde for eksempel hovedstyret i Otra IL sine styremøter i den ene garderoben, som da var omgjort til et slags møterom. I alle år siden 1974 har lageret i kjelleren vært «hovedkvarteret» til fotballgruppa. Her har også Otra IL hatt plentraktor og annet gartnerutstyr. Lageret har dessuten vært et slags løpskontor for O-gruppa, og masse annet spennende.

Totalrenovering

Toalettvask på Idrettsbygget. Det er gøy med varierte oppgaver. Foto: Geir Daasvatn

Vi kjenner ikke detaljene i renoveringsplanen. Men det er trolig tale om en total gjennomgang av hele bygget, slik at det kommer opp til dagens standard på alle områder. Det er et uhyre velkomment tiltak for brukerene av bygget. Vi vet at det er veldig mange som har vegret seg for å bruke de litt «shabby» dusjene etter trening og gymnastikktimer.

Det er prisverdig at byggets eier, Evje og Hornnes kommune, nå vil sette Idrettsbygget i skikkelig stand igjen. Undertegnede skibent på OpplevEvje er også leder av fotballgruppa i Otra IL, med over 350 medlemmer alt i alt. Vi er kanskje den største brukeren av bygget. Det har vært veldig viktig for oss i alle år, til tross for de etter hvert tiltakende «skavanker». På vegne av oss i fotballen vil jeg sende en stor blomst til kommunen, som nå virker fast bestemt på å sette av penger til en skikkelig opprusting.

Intet klubbhus ved Idrettsbygget

Otra IL fotball, orientering og hovedlag har lenge hatt planer om å bygge et klubbhus, et tilbygg til det eksisterende Idrettsbygget. Andre aktuelle samarbeidspartnere har vært Evje og Hornnes Røde Kors m.fl. Otra IL er nå i stedet kommet langt i forhandlinger med Agder Energi om å kjøpe deres bygg ved Evje stadion til klubbhus. Prosjektet med tilbygg til Idrettsbygget er derfor skrinlagt i denne omgang.

 

 

 

 

Hei. Lurer du på noe?

Send
ei melding, så hører du fra oss!