Evje og Hornnes Sparebank 2018. Foto: Geir Daasvatn

Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank – bygdas bank

Kundene «eier» Evje og Hornnes Sparebank. Kundene er med i bankens generalforsamling – forstanderskapet – og utnevner dermed styre, valgkomite, tildeler gaver etc. Evje og Hornnes Sparebank er hele bygdas bank!

Bankens hjemmeside

Valg til forstanderskapet

Det er kundevalg til bankens forstanderskap i perioden 25. februar – 1. mars 2019. Du kan stemme i bankens lokaler i åpningstiden. Forstanderskapet er bankens øverste organ, som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

Det skal nå velges 3 kundemedlemmer til forstanderskapet, hvorav minst 1 nytt medlem. Valgperioden er 4 år. Liste over faste medlemmer, kandidater og annen relevant informasjon er tilgjengelig på bankens nettside og i banken under valget.

Banksjef Knut Kjetil Møen er spent på hvem som skal ha øverste oppsyn med bankdriften de neste fire år. Foto: Geir Daasvatn

Stemmerett

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme.

Forslag til kandidater

Stemmeberettigede kan fremme forslag om kandidater innen 22. februar 2019. Kandidater må være forespurt og villige til å påta seg vervet, samt bo eller ha sitt virke i Evje og Hornnes kommune. Forslag må inneholde navn, fødselsår, yrke og adresse. Eventuelle kandidater sendes post@eh-sparebank.no eller til Evje og Hornnes Sparebank, Nils Heglands veg 69, 4735 Evje.

Valgkomité

Det er en egen valgkomité utnevnt av forstanderskapet som forbereder kundevalget.  Alf Pettersen (under) er leder av valgkomitéen. Han saumfarer nå bygda etter dugelige kandidater.

Alf Pettersen og Reidun «Litt om nåke» Karlsen under Frivillighetsfesten i Otrahallen i 2015. Foto: Geir Daasvatn
Del "Kundevalg i Evje og Hornnes Sparebank – bygdas bank"