479 681 kr i Grasrotandel til Otra IL i 2017!

Otra IL mottok hele 479 681 kroner fra Norsk Tipping som Grasrotandel for 2017. Over 1200 givere har Otra IL som sin Grasrotmottaker.

Grasrotandelen er et tilbud til de som deltar i spill organisert av Norsk Tipping. Giveren registrerer et lag eller en forening, godkjent i Frivillighetsregisteret, som sin Grasrotmottaker. Når det er gjort, går 7 % av beløpet giveren spiller for direkte til dette laget eller foreningen. Til 2017 var andelen 5 %.

Spar Evje er nøkkelen

Helt fra Grasrotandelen kom i stand, har Spar Evje på Verksmoen gjort en enestående innsats for å få de som spiller og/eller tipper til å registrere en Grasrotmottaker. Veldig mange har da registrert Otra IL som sin mottakerklubb. Ved årsskiftet 2017/2018 hadde hele 1201 Grasrotgivere Otra IL som sin Grasrotmottaker. De aller, aller fleste har trolig registrert seg som givere etter godt rekrutteringsarbeid av de tilsatte på Spar Evje.

Otra IL setter naturlig nok enormt stor pris på den innsatsen de tilsatte på Spar Evje gjør her, og er veldig takknemlig for de betydelige beløp dette tilfører klubbdriften hvert år. Takknemligheten retter seg selvsagt også til alle de som har registrert Otra IL som sin Grasrotmottaker, og som dermed er med på å støtte opp om arbeidet idrettslaget gjør i bygda. Midlene blir fra Otra IL sin side pløyd rett tilbake i det mangfoldige barne- og ungdomsarbeidet idrettslaget driver stort sett hver eneste dag året gjennom.

På bildet er det kjøpmann Svenn Olav Skjeggedal som i 2014 får overrakt ei Otra-drakt av daværende leder i Otra IL Glenn Qvam Håkonsen, som takk for den enestående hjelpa med å skaffe inntekter til klubbdriften. Som drakta viser, er beløpet Otra IL får fra Grasrotandelen steget med nesten 100 000 kroner i året siden den gang.

Del "479 681 kr i Grasrotandel til Otra IL i 2017!"