Frisk frir til næringslivet i Setesdal!

Vi har vært på besøk på Leif Jørgen Versland sin arbeidsplass, og fått en prat med gjengen på Oppfølgingsenheten Frisk på Evje. Mange er kanskje en smule overrasket over at den ivrige skribenten vår faktisk har en 100 % jobb utenom alt annet han styrer med.

Men det har han altså, og det er en særdeles viktig jobb han bruker dagtiden sin på.

Tjenester innen helse og arbeidsinkludering

Frisk-gjengen! Bakerst Gunn Helene, i midten Leif Jørgen og Kristina og foran Andreas. Foto: Geir Daasvatn

Oppfølgingsenheten Frisk tilbyr tjenester innen helse og arbeidsinkludering. Frisk har hovedkontor i Moelv, og har avdelinger over hele Norge fra nord til sør. Deres avdeling på Evje leverer tjenester innen arbeidsinkludering og avklaring på bestilling fra NAV. De dekker Evje og Hornnes, og Midt-Agder som dekker kommunene Vennesla, Iveland, Åseral, Bygland, Valle og Bykle.

Avdelingen på Evje har fire ansatte i full stilling. Kontoret består av avdelingsleder Gunn Helene Neset og jobbveilederne Leif Jørgen Versland, Kristina Lauvdal Vaagenes og Andreas Isaksen.

– Vi vil gjerne at arbeidsgivere, bedrifter og firmaer i vårt område skal vite hvem vi er og hva vi jobber med. Vi ønsker kontakt og samarbeid med arbeidsgivere som har et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å delta i inkluderingsdugnaden, fortellere sjefen Gunn Helene oss. Hun har lang fartstid innenfor bransjen, og har erfaring fra både Nav og Setpro.

– Deltakerne vi møter kommer fra alle bransjer. Felles for dem er at de ønsker å få avklart sin situasjon, og/eller komme ut i arbeid. Det kan være ungdom som ikke har fått læreplass og må tenke alternativt, eller direktører som har «møtt veggen». Vi strekker oss så langt vi kan for å hjelpe alle som har behov, understreker hun.

Avhengige av positive lokale næringsdrivende

– Vi er helt avhengige av et positivt lokalsamfunn. Derfor ønsker vi nå å gå ut og vise oss frem for å skape et ansikt på hvem vi er, og hva vi driver med. Frisk ser etter samarbeid med bedrifter for praksis/arbeidstrening i bedrift – med mål om fast arbeid. Vi har også behov for bedrifter som kan ta inn personer på avklaring i kortere perioder. Dette er ofte personer som har ulike helsemessige utfordringer, og må avklare arbeidsevne eller funksjon med tanke på om ordinært arbeid er realistisk eller ikke.

Alt dette vil skje med tett oppfølging fra den engasjerte og trivelige gjengen med kontor på Evje, men med arbeidssted fra Kristiansand til Hovden.

Kontaktinfo

Avdelingsleder Gunn Helene Neset, mob 917 83 577

Del "Frisk frir til næringslivet i Setesdal!"