Evjeklinikken

«Aktiv med Artrose» – Et behandlingstilbud ved Evjeklinikken for deg med artrose

Evjeklinikken har over lang tid jobbet med pasienter som sliter med artrose i vektbærende ledd. Vår fysioterapeut Tim Grevenstuk er autorisert Aktiv-A fysioterapeut og har spesialisert seg i behandling av artrose gjennom et utdanningsprogram for fysioterapeuter som heter «Aktiv med Artrose». Dette vil si at han til en hver tid følger de siste retningslinjer for behandling av denne sykdommen.

«Aktiv med Artrose» er et forsknings- og kunnskapsbasert behandlingstilbud som er forankret i Ortopedisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Tilbudet gjelder for pasienter med lett til moderat kne- og hofteartrose.

God kunnskap er viktig for å kunne håndtere sykdommen på en tilfredsstillende måte. Forskning viser at trening er den beste behandlingen for pasienter med lett til moderate artroseplager. Trening har vist seg å redusere smerter i like stor grad som medisiner hos personer med artrose, og at 12 ganger med trening reduserer smerte vel så mye som medikamenter. Målet er å bedre funksjon og livskvalitet.

Fra nyttår 2019 tilbyr Evjeklinikken «Aktiv med Artrose», og har etter flere lokale henvendelser valgt å sette opp det første kurset: Onsdag den 30. januar 2019 – fra kl. 12.30.

Kurset består av artroseskole i kombinasjon med et skreddersydd treningsopplegg over 6 uker. Hensikten med undervisningen er at du skal få bedre kunnskap om sykdommen, risikofaktorer, symptomer, behandling og hva du selv kan gjøre, da dette har vist seg å være av stor betydning for å kunne håndtere sykdommen og de plagene den medfører.

Artroseskole: Det settes opp en ettermiddag med kurs der det blir gitt informasjon og undervisning om artrose, hva som påvirker artrose positivt og negativt og hva du selv kan gjøre. Det blir lagt ekstra vekt på viktigheten av fysisk aktivitet og vektreduksjon der dette er nødvendig.

Trening: Etter artroseskolen får du 6 uker med tilpasset trening 2 ganger i uka. Treningen ledes av vår fysioterapeut, og settes opp tirsdager og torsdager fra kl. 15 til 16. Du vil her få hjelp til å sette opp et treningsprogram som er tilpasset deg, og som du etter hvert kan videreføre hjemme.

Pris på hele pakken er kr. 1500,- (inngår ikke i egenandelsordningen).

For påmelding, kontakt Evjeklinikken på:

Telefon: 37 88 60 00

E-post: wg@evjeklinikken.no


Tim Grevenstuk – Autorisert Aktiv-A fysioterapeut ved Evjeklinikken


Del "«Aktiv med Artrose» – Et behandlingstilbud ved Evjeklinikken for deg med artrose"