Årets turbokommune!

På fylkesmøtet for UKM-kommunekontakter i Arendal mandag 5. oktober mottok UKM Evje og Hornnes, Bygland og Åseral  prisen «Årets turbokommune på Agder» og 5 000,- kr til videre utviklingsarbeid.

En strålende fornøyd avdelingsleder Linda Evensen melder:

– Den store og velfylte kunstutstillingen på UKM på Evjemoen Kino & Scene i mars i år ble trukket frem som hovedgrunnen til at det var akkurat vi som fikk prisen  Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle dere flinke kunstnere og pådrivere! Klarer vi å toppe kunstutstillingen i 2021?

Stolte mottakere av prisen, på vegne av UKM Evje og Hornnes, Bygland og Åseral! Linda Evensen (t.v.) og Ann Kristin Tollefsen. Foto: Privat

UKM kommunekontaktene fra Evje og Hornnes, Linda Evensen, og Åseral, Ann Kristin Tollefsen, mottok prisen. Anne Fauske, Bygland, hadde dessverre ikke høve til å møte i Arendal.

Vi gratulerer!

Del "Årets turbokommune!"