Regulerer Verksmoen for framtida

Evje og Hornnes kommune har arbeidet med ny reguleringsplan for Verksmoen siden 2012. I kommunestyremøtet 22. mars skal planen endelig vedtas. Hovedformålet med planen er å legge til rette for videre næringsutvikling på Verksmoen. Verksmoen Regionsenteret Evje utvikler seg hele tiden, og de kommunale planene må holde tritt. Den nye reguleringsplanen for Verksmoen skal dekke området mellom Otra […]