Doavisa – om kropp, følelser, seksualitet og grensesetting på en fengende måte!

«Doavisa» var et helt ukjent fenomen for oss i OpplevEvje inntil nylig. Men en morgen forleden dag var vi så heldige å få bli med Wenche Skaiå og Eva Ljunggren i Evje og Hornnes Sanitetsforening da de skulle henge opp et nytt nummer av avisa på toalettene på Evje ungdomsskule.

Doavisa er rett og slett en veggavis for ungdom. Den handler om kropp, følelser, seksualitet og grensesetting; altså spennende og viktige temaer som mange unge kan synes det er litt vanskelig å snakke om. Hver utgave er en stor plakat, med ett bestemt tema, som henges opp på innsiden av dodøra slik at eleven uforstyrret kan lese og få kunnskap om temaene. Prosjektet er utviklet av Kompetansesenteret for likestilling og inkludering (KUN) og Steinkjer Unge Kvinners Sanitet. Det har fått støtte av Extrastiftelsen og distribueres til skoler i hele landet via Norske Kvinners Sanitetsforening.

Lokalt i Evje og Hornnes er det altså Evje og Hornnes Sanitetsforening som gjennomfører opplegget. Det var Eva Ljunggren som ble kjent med prosjektet og tok initiativ til at det burde gjennomføres også i Evje og Hornnes. Sanitetsforeningen tok kontakt med de rette personene på Evje ungdomsskule, og fikk straks positiv respons:

– Skolen var veldig positiv til prosjektet da vi tok det opp med dem, og de har vært utrolig imøtekommende, smiler Eva som virkelig brenner for dette.

Eva og Wenche er også nøye med å takke Evje og Hornnes Sparebank, som har gitt midler til Sanitetsforeningen for bruk i prosjekter rettet spesielt mot barn og unge.

Åtte utgaver i løpet av skoleåret

Doavisa kom i gang på ungdomsskolen ved skolestart nå i høst. Avisa henger også på Helsestasjonen for ungdom på Evjeheimen. Prosjektet skal foreløpig vare i ett år. Det er totalt åtte utgaver, hver med forskjellig tema. Det kan for eksempel være «psykisk helse» eller «grensesetting». Rundt hver 6. eller 8. uke blir plakaten byttet ut med en ny. Det er skolen som avgjør hvilken utgave som skal henges opp hver gang. Det er veldig informative plakater, som kanskje også kan brukes i den ordinære undervisningen på skolen.

Gry Revsnes er sosiallærer ved Evje ungdomsskule, og skolens kontaktperson i forhold til opplegget med Doavisa. Hun haster forbi oss som en virvelvind, på veg til 1. time, der vi sitter i den nydelige nye foajéen i inngangspartiet til skolen og får litt input om prosjektet av Wenche og Eva.

– Elevene syns det er veldig artig med de plakatene, og det er mange som forteller at de har lest dem, roper Gry leende over skulderen på veg opp trappene til elevene sine.

Ønsker mer kontakt med ungdommen

For mange er kanskje Sanitetsforeningen mest kjent for salg av fastelavensris, basarer og andre slike litt «voksne» greier. Kort sagt ikke de mest ungdommelige aktivitetene. Men Wenche og Eva er veldig tydelige på at de ønsker å komme i bedre kontakt og dialog med ungdommen i bygda.

– Det er enormt mange utfordringer og vanskelige ting å hanskes med for en ungdom i dag, sier Wenche. Vi vil gjerne prøve å være støttespillere for ungdommen i bygda, der vi kan være til noen hjelp!

Det var veldig spennende å få et lite innblikk i opplegget med Doavisa. Evje og Hornnes Sanitetsforening gjør et vikig og verdifullt frivillig arbeid i bygda vår på så mange vis. Vi håper vi skal få mulighet til å fortelle mer fra det gode arbeidet deres ved senere anledninger.

Les mer om prosjektet «Doavisa»

Del "Doavisa – om kropp, følelser, seksualitet og grensesetting på en fengende måte!"