Evje barneskole rustes opp

Kommunestyret i Evje og Hornnes har tidligere gjort prinsippvedtak om å rehabilitere Evje barneskole og bygge om den gamle gymsalen til SFO og musikkrom. Det er satt av penger til prosjektet i økonomiplanen for 2018-2021. Rammekostnaden er beregnet til 63,3 millioner kroner, fordelt på 2019 og 2020. I kommunestyremøtet tidligere i uka ble det oppnevnt plan- og byggekomité for det svære byggeprosjektet.

Plan- og byggekomitéen

I møtet i Evje og Hornnes kommunestyre 15. februar ble det bestemt å opprette en plan- og  byggekomité som skal  ha ansvaret for å gjennomføre prosjektet i tråd med nærmere fastsatt mandat og forprosjektet som er utarbeidet tidligere. Fra politisk nivå er medlemmene i komitéen ordfører Bjørn Ropstad, Alf Egil Kjebekk og Gry Refsnes. Tre representanter fra administrasjonen, oppnevnt av rådmannen, skal også være med. I tillegg skal hovedverneombudet være fast medlem av komitéen.

Ved siden av å ha ansvar for gjennomføring av prosjektet, må plan- og byggekomitéen også avklare behovet for skoledrift i andre lokaler i byggeperioden.

Andre prosjekter ved skolene på Evje

I tillegg til den svære rehabiliteringen av barneskolen, har kommunestyret tidligere vedtatt å rehabilitere spesialfløyen og administrasjonen til Evjeskolene for ca 11 millioner kroner. Dette arbeidet er det satt av penger til i budsjettet for 2018.

Tidlig i 2017 åpnet den nye Evje flerbrukshall.

Opprusting av Evje ungdomsskole er planlagt til slutt, trolig i 2021.

Opprusting av uteområdet

Kommunestyret har i tidligere vedtak gitt signaler om at det må arbeides videre med gode planer for uteområdet ved skolene. Men dette prosjektet er det i denne økonomiperioden foreløpig ikke satt av midler til.

 

Del "Evje barneskole rustes opp"