Evje Handel og Serviceforening med økt overføring til OpplevEvje

Det var med stor glede vi overvar årsmøtet til Evje Handel og Serviceforening tirsdag kveld.  Foruten å få et innblikk i alt foreningen har jobbet med det siste året, var det også et offensivt budsjett for 2020 som ble vedtatt. Det var den gjenvalgte lederen Else Haugland som ledet de fremmøtte gjennom budsjettet, og tankene rundt fordelingen av midler.

Vi er veldig takknemlige for at det ble vedtatt en overføring på 40.000 kroner til OpplevEvje. Dette er slik at vi fortsatt skal formidle alt det positive innenfor handel og næringsutvikling i kommunen. Det er også en påskjønnelse for at vi formidler turer, arrangementer og prøver å vise frem alt det flotte bygda byr på. Avtalen er den største enkeltavtalen vi har pr. i dag, og er selvsagt viktig for å sikre videre drift og utvikling i OpplevEvje.

Det er usedvanlig moro å sitte tett på de driftige næringsdrivende i bygda. Hadde det ikke vært for all aktiviteten de skaper, ville det fort blitt mye mindre for oss å formidle ut til våre følgere.

Styret i Evje Handel og Serviceforening i året som er gått. F.v. Nadia Qvam Nilsen, Lenette Bebe, Else Haugland, Anne Berit Birkeland, Unni Abusdal og Leif Jørgen Versland. Foto: Geir Daasvatn

Masse spennende på gang

Det var ikke bare dette som ble vedtatt denne kvelden. Det er mye spennende på gang, og det ble nedsatt flere komitéer som skal jobbe videre med kjente aktiviteter som Evjedagene, Jul på Evje og også nye ting for å skape litt liv og røre. Vi kommer selvsagt tilbake med mye mer om dette utover uken.

Nå er det enormt mye positivt og spennende på gang, både i handelsstanden, kommunen og også for oss i OpplevEvje. Det tar selvsagt mye tid å fly på turer, møter og å lage til noe på nettsida i etterkant slik at det blir litt spennende for dere som leser sakene våre også. Men når noe er gøy går arbeidet så mye lettere! Vi kan love at det kommer mye moro de neste dagene, når bare den siste finpussen rundt aktivitetene er på plass.

Del "Evje Handel og Serviceforening med økt overføring til OpplevEvje"