Utsikten sørover frå Fennefossfjellet 29. desember 2013. Foto: Geir Daasvatn

Evje og Hornnes – heimbygda vår

Evje og Hornnes er inngangsporten til Setesdal i sør, og regionsenter for indre Agder. Kommunens slagord er da også «Hjertet i Agder». Slagordet har fått en ekstra fin sving over seg etter 1. januar 2020, når Aust- og Vest-Agder fylker nå er slått sammen og er blitt til Agder. Vi er rett og slett midt i sentrum nå.

Artikkelen stod først på trykk i «Sommer på Evje»-magasinet i 2019. Den er lett oppdatert til dagens dato.

Vi grenser i nord mot Bygland, i øst mot Froland og Birkenes, i sør mot Iveland, Vennesla og Marnardal i nye Lindesnes kommune, og i vest mot Audnedal i nye Lyngdal kommune og Åseral. Kommunen ligger på begge sider av Otra, og strekker seg fra Hodne i sør til Syrtveit i nord. Den dekker 550 kvadratkilometer, og har rundt 3 650 innbyggere.

Handelssenter for regionen

Evje og Hornnes er et trafikknutepunkt og et handels- og skolesenter for indre bygder på Agder. Riksveg 9 – Setesdalsvegen – går gjennom kommunen og videre nordover gjennom Setesdal til Haukeli. I Evje og Hornnes krysser Setesdalsvegen fylkesveg 42 mellom Arendal og Rogaland.

Det er et stort og variert tilbud av ulike forretninger i Evje sentrum og sørover på Verksmoen. Sentrumsgata ble rustet opp til miljøgate i 2016, og vi syns selv det er blitt riktig så trivelig og praktisk. På Hornnes ligger det tradisjonsrike Hornnes landsgymnas, nå under navnet Setesdal videregående skole, avdeling Hornnes. Tidligere var kommunen kjent for mange gjennom militærleiren Evjemoen, som ble lagt ned i 2002, og før det igjen for en omfattende gruvedrift i Flåt nikkelgruve og det tilhørende Evje nikkelverk. Evje – Iveland er internasjonalt kjent for sin store mineralrikdom. På Auensneset i Hornnes ligger den mye besøkte turistattraksjonen Mineralparken. På Syrtveit ligger opplevelsesbedriften TrollAktiv, en hjørnesteinsbedrift i reiselivssatsingen i Setesdal. Setesdalsbanen, en smalsporet jernbane fra Kristiansand til Byglandsfjord fra 1896-1962, betydde mye for utviklingen av kommunen i første halvdel av 1900-tallet. Rundt Evje stasjon vokste tettstedet Evje fram, og jernbanen ble ganske avgjørende for gruvedriften i kommunen.

Evje tettsted er sentrum

Det er ofte store arrangementer og et yrende folkeliv i Evje sentrum. Den trivelige atmosfæren vil være der i fullt monn i 2020 også, men selvfølgelig tilpasset koronakrisen og de smittevernregler som gjelder til enhver tid. Foto: Geir Daasvatn

Evje tettsted er kommunesenteret. Her bor om lag to tredjedeler av kommunens innbyggere. Men kommunens administrasjon er plassert i den nedlagte militærleiren på Evjemoen. I Hornnes er Dåsnes/Dåsnesmoen og Moisund mindre tettsteder/grender.

Otra

Otra-dalføret preger topografien i kommunens sentrale deler. Tre store vassdrag berører kommunen: Otravassdraget i dalbunnen, Mandalsvassdraget på heiene i vest og Tovdalsvassdraget på heiene i øst. Otra renner gjennom hele kommunen fra nord til sør i en lengde av 27 km. På vegen faller elva fra 203 moh. i Byglandsfjorden til 167 moh. i Kilefjorden helt sør i kommunen, og lager Syrtveitsfossen, Volefossen, Birkelandsfossen og Fennefossen samt noen mindre fall og stryk. Et stykke nedenfor Fennefossen vider Otra seg ut og danner innsjøen Breiflå.

Mer informasjon

På nett er Setesdalswiki.no et bra sted å starte hvis du leter etter flere fakta om kommunen. Hvis du følger lenkene som er lagt inn i artikkelen her, vil du også finne veldig mye spennende og nyttig informasjon! Et annet nyttig nettsted, spesielt hvis du er turist, er sidene om Evje og Hornnes hos Visit Setesdal.

Her på OpplevEvje vil du selvsagt kunne finne masse nyttig informasjon. I vårt bedriftsregister er det oversikt over mer enn 40 bedrifter i bygda. I vår oversikt over turløyper og attraksjoner har vi til nå lagt inn nesten 80 artikler, og vi fyller stadig på med flere.

Kommunens hjemmeside har også mye bra informasjon til deg.

Kilder

Setesdalswiki, i hovedsak

Del "Evje og Hornnes – heimbygda vår"