Inger Lise Stulien, Odd Hynnekleiv og Tore Tveit på dugnad under Vårcupen 2017. Foto: Geir Daasvatn

Fabelaktig dugnadsinnsats bak barnefotballfesten Europris Vårcup

Fotballfesten Europris Vårcup for barn 8-12 år er blitt ett av de største arrangementene på Evje hvert år. Mange hundre barn, og minst like mange voksne støttespillere, strømmer til Evje stadion for en kort, men stor opplevelse. Arrangementet lar seg kun gjennomføre fordi innsatsvilllige foreldre og andre ressurspersoner stiller opp for fellesskapet og gjør en stor dugnadsinnsats. Evje og Hornnes bekrefter seg igjen som ei stor dugnadsbygd!

Om bare to dager, lørdag 5. mai, braker Europris Vårcup altså løs på EHbanen på Evje stadion. Det skal spilles 123 fotballkamper for barna fra kl. 09:00 til kl. 16:20. Det er en dag med fantastisk stemning, og bevegelse og begeistring i beste Otra IL-ånd.

Kiosk- og matsalget er den største jobben under Vårcupen

Når mange mennesker samles er det alltid etterspørsel etter mat! Organiseringen av matsalget er derfor den største oppgaven under Europris Vårcup. Et stort arbeid gjøres i dagene før turneringen, med å rigge til kiosktelt og kjøpe inn varer. Det er Tore Tveit i Otra IL fotball som er ansvarlig for denne delen av jobben. Han administrerer til daglig svære arrangementer og store prosjekter på Evjemoen, som nøkkelperson i Evjemoen Næringspark. Han er derfor den beste mannen å sette på oppgaven. På selve cupdagen er rundt 30 personer i sving som selgere, ryddehjelper, kaffikokere, vaffelstekere, oppvaskere, kakebakere og alt som ellers hører til en suksessrik «restaurantdrift».

Saken fortsetter under bildet

Byggmestere er også gode matlagere! Egil Klungeland, KW-Bygg, er grillsjef under Vårcupen i 2017. Foto: Geir Daasvatn

Parkeringen må klaffe!

Flere hundre ekstra biler kommer til Evje cupdagen. Heldigvis får Otra IL fotball av Evje og Hornnes kommune disponere den gamle grusbanen til parkering. Tømmermann Knut Albert Hauan og visebrannsjef Egil Kvitne organiserer opplegget, nær sagt med militær presisjon. Det er helt nødvendig med et «strømlinjeformet» opplegg her, for ellers blir det kaos i det litt «trange» veisystemet rundt Evje stadion. Anslagsvis 10-12 personer er engasjert i denne delen av cuparrangementet.

Små fotballbarn trenger voksne ledsagere

Totalt 67 lag er med i cupen denne gang. Alle disse må ha minst én lagleder. Trolig er bortimot 100 voksne mennesker fra hele Sørlandet med som lagledere under cupen. Alle disse bruker sin fritid for å være støttespillere for barna, slik at de kan være med på Vårcupen på Evje. Trenerene og laglederene er nok når alt kommer til alt de store heltene i dette eventyret.

Uten dommere blir det bare rot!

Kevin Eidet Rivera, Thomas Klungeland og Morten Klungeland holder orden under Vårcupen 2017. Foto: Geir Daasvatn

De 123 kampene ledes av 12-14 dommere, som hovedsakelig kommer fra G-19 laget og veteranmiljøet i Otra IL. Bare denne delen av jobben utgjør over 50 dugnadstimer. Mange syter litt med å være fotballdommer, og det er til å forstå. Men desto viktigere, og  enda mer prisverdig, er det at en del likevel er villige til å ta på seg oppgaven. Uten kampledere var det nok ikke mulig, eller i hvert fall ikke trivelig, å arrangere Europris Vårcup.

Sponsorarbeidet gir det store overskuddet

Europris Vårcup har i årenes løp blitt en stor inntektskilde for fotballgruppa i Otra IL. Fire gode støttespillere – Europris Evje, Otra ILs hovedsponsor Evje og Hornnes SparebankExtra Evje og Dekkomsetning AS – utgjør turneringens økonomiske fundament de neste tre årene og kanskje enda lengre. Men de betydelige inntektene kommer ikke av seg selv. I fotballgruppa er det en ørliten sponsorkomité, bestående av Egil Bjorå og Jon Gunnar Kjetså, som har jobbet mye inn mot aktuelle samarbeidspartnere og fått i stand de fine sponsoravtalene. Dette er arbeid som blir utført i det stille, og på dugnad, men som har en enorm betydning for aktivitetstilbudet fotballgruppa kan gi til barn og unge i heimbygda vår.

Speakeren må høres!

Trollmannen på lyd i bygda, Oddbjørn Møllen. Foto: Geir Daasvatn

De 123 kampene må avvikles med streng presisjon for at tidsskjemaet skal holde. Speakeren på stadion har her en stor og helt avgjørende oppgave, med å gi god og presis informasjon til alle lagene over høyttaleranlegget. Litt musikk og nyheter ellers over anlegget bidrar til å heve stemningen enda noen hakk. Jon Gunnar Kjetså er speaker for dagen, og går inn for oppgaven med enorm entusiasme! På forhånd er da det svære høyttaleranlegget rigget opp av Oddbjørn Møllen, som i «alle» år har gjort en stor dugnadsinnsats for å få lydanlegget slik det bør være til et så stort arrangement som Europris Vårcup.

– Det er min måte å gi noe tilbake til idrettslaget i bygda på, sier Oddbjørn. Jeg er ikke ekspert på fotballtrening eller langrenn. Men jeg vil gjerne stille opp, og da er det best at jeg bidrar med det jeg kan best!

Premiering og fotografering

En stor og viktig del av opplevelsen til barna er premieutdelingen og lagfotograferingen rett etter at lagets siste kamp er spilt. Også her må et apparat – bokstavlig talt – være på plass for å få gjennomført disse oppgavene på en god måte. 3-5 personer deler på dette gjennom dagen

Hilde er sjefen!

Hilde Bjorå. Foto: Geir Daasvatn

I tillegg til de nevnte oppgavene, er det hundrevis av større og mindre gjøremål som må utføres for at en slik travel dag skal bli en suksess. Fra 2018 er Hilde Bjorå leder for Europris Vårcup. Hun er et organisatorisk geni, i likhet med forrige sjef Pål Danielsen. Hilde fordeler oppgaver og holder nødvendig oppsyn med at disse blir fulgt opp av alle de involverte menneskene i prosjektet. Arbeidet med cupen starter på høsten, med møter i cupkomitéen og andre forberedelser. Så blir det bare travlere og travlere når selve cupdagen nærmer seg. Det er et stort antall dugnadstimer Hilde legger ned for å få arrangementet vel i havn. Hun er for øvrig også styremedlem i fotballgruppa, sammen med mannen Egil, fra 2017.

Lagspill gir resultater!

I tillegg til de oppgavene som er nevnt, er Siv Høiland påmeldingsansvarlig for Vårcupen. Geir Daasvatn lager kampoppsettet. Jan-Sverre Jensen leder sekretariatet på Idrettsbygget gjennom dagen. Utallige andre oppgaver er dekket inn av innsatsvillige dugnadsfolk, uten at det er mulig å få med alle navn her. Det avgjørende, og det som er så utrolig moro i heimbygda vår, er at vi kan samles om store oppgaver og utføre dem med glans. I sammen, som et godt lag. Vi får til mye mer når vi jobber i et sammensveiset og tillitsfullt lag, enn om vi alle skulle sitte på hver vår tue og streve med vårt eget.

Vi sees på stadion lørdag 5. mai. Heia dugnadsbygda Evje & Hornnes!

Del "Fabelaktig dugnadsinnsats bak barnefotballfesten Europris Vårcup"