Fagdag psykisk helse og rus; en innholdsrik dag med sterke inntrykk

Det var LMT Setesdal – Lokalmedisinske tjenester, som sto for arrangementet tirsdag 15. oktober. Tema for dagen var «Utenforskap». Det ble en dag med sterke historier, gode samtaler og noen skikkelig tankevekkere.

Tekst: Leif Jørgen Versland. Foto: Utlånt av LMT Setesdal, Bjarte Frøysnes

Det var over 300 mennesker samlet i Evjemoen Kino & Scene. Det var scenen til en dag som ble fylt av historier fra mennesker som har stått i enorme livskriser og virkelig kjempet seg gjennom deler av livet.

Gro Berit Straum var dagens konferansier. Foto: Geir Daasvatn (arkivfoto)

Etter innledning og velkommen av konferansier Gro Berit Straum, ruskoordinator i LMT Setesdal, ble vi vitne til en historisk hendelse i Evjemoen Kino. Det var det første offisielle oppdraget til kommunens nye ordfører Svein Arne Haugen som innledet den spennende dagen med det viktige temaet.

Ordføreren snakket om utfordringer knyttet til utenforskap både på system- og individnivå, og var opptatt av at alle som vokser opp her i kommunen skal ha like muligheter. Vi skal være et raust og inkluderende samfunn hvor alle skal ha mulighet til å utvikle seg og trives. Fokus på å motvirke utenforskap med tidlig innsats. Hans budskap var ikke til å ta feil av – det skal være trygt og godt å vokse opp i Evje og Hornnes. Men vi er alle viktige bidragsytere, og må ta ansvar for at bygda er en god plass å være for alle. 

Ensomhet og utenforskap

Jeg skal ikke gå inn i hele historiene til alle foredragsholderne. Om jeg skulle gjøre det med alle, ville saken bli nesten en bok. Dessuten har jeg personlig også problemer med å utlevere andre på en så personlig måte, kjenner jeg. Jeg håper jeg får med det viktigste, og at jeg ikke gjør noen til skamme med min videreformidling av historiene.

Tommy Sjåfjell. Foto: Utlånt av LMT Setesdal

Tommy Sjåfjell var første foredragsholder med egenerfaringer. LMT beskriver han på følgende måte i sitt program:

Tommy har egenerfaring med rus- og psykisk helseutfordringer, er utdannet vernepleier med videreutdanning innen rusproblematikk og samarbeidsbasert forskning.

Han jobber som forsker ved Universitetet i Sørøst – Norge og er prosjektleder i A-larm. Tommy er i tillegg til å være en aktiv foredragsholder, en ivrig skribent. Han har i en årrekke skrevet blogger og kronikker om utfordringene mange rusavhengige kan møte i systemet. Han er opptatt av å videreformidle hva som skaper bedring fra rus og psykisk helseutfordringer.

Tommy var preget av en traumatisk barndom hvor han opplevde å miste faren i tidlig i livet, og hadde da en mor som var enke som 20-åring. Det var traumatisk for alle i familien, og det å oppleve slike traumer på 1970-tallet var ikke like allment akseptert og det var vanskeligere å få hjelp. Han pratet om å savne noe man aldri har hatt, en oppvekst preget av mobbing, utagerende atferd og lav mestring på skolen.

Han hadde gode jobber og mestret jobb, men hadde problemer med å mestre livet. Det var 26. november 1999 det skikkelig vonde vendepunktet i hans liv kom. Han jobbet på båt og var i umiddelbar nærhet da Sleipner-ulykken fant sted. Deres båt var med på å redde mange mennesker, men det var dessverre også 16 som omkom denne dagen.

Livet gjorde vondt på mange måter, og Tommy måtte ty til alkohol for å takle hverdagen. Dette fikk igjen negative konsekvenser for jobb og de sosiale relasjonene i livet.

 – Hva er vi uten jobben vår? – Hva er vi uten familie og nettverk?  

Det var imponerende å sitte og høre på det fokuset han hadde på veien tilbake til et levelig liv. Fokus på å komme seg i aktivitet. Han fikk seg hund som var med på å stimulere til å komme seg ut. Han hadde gode støttespillere som gjorde at han kom seg gjennom behandling, og begynte å finne ting han var god på.

Alle har ikke talent på alt, men alle har talent på noe, var et uttrykk han brukte.

Det er viktig å ha drømmer og håp, man må finne sin egenverdi og være en del i et felleskap. Er man såret som barn er man også sårbar som voksen.

Veien tilbake

Selv om temaet var det samme, fikk vi en ny nærmest uvirkelig historie fra Cecilie Marie Norberg som var neste person til å fortelle sin historie til de fremmøtte. I programmet skriver LMT:

Cecilie Norberg er mamma, barnevernspedagog, foredragsholder og har egenerfaring.

Norberg jobber til daglig i kommunal barnevernstjeneste. Hun har blant annet vært foredragsholder for ulike kommuner, behandlingsinstitusjoner og helse- og sosialfaglige organisasjoner. Nordberg deler egne erfaringer knyttet til avhengighet, psykisk helse, endringsprosesser og mammarollen.

Cecilie Marie Norberg. Foto: Utlånt av LMT Setesdal

Cecilie hadde en oppvekst der hun var mye overlatt til seg selv på grunn av omstendigheter rundt familie og jobb. Hun var utsatt for en traumatisk hendelse som gjorde at livet ble vanskelig i ung alder. Hun var preget av det å føle skam og ikke passe inn noen steder. Dette førte henne i ung alder inn i et rushelvete med illegale stoffer allerede fra 13-årsalderen.

Hun hadde en negativ hendelse i helsevesenet som ødela tilliten til systemet, og rus ble en strategi for å løse problemer. Hun strevde mer og mer psykisk, og tydde til selvskading for å regulere følelser. Hun visste ikke hvordan hun skulle håndtere livet, og ble innlagt på sykehus i over to år, med tett oppfølging i tvungent psykisk ettervern.

Jeg var så vant til å ha det dårlig at jeg visste ikke hvordan jeg skulle ha det bra.

Cecilie har også en dato for da alt snudde. Det var 15. oktober 2010, som var dagen da hun fikk vite at hun var gravid. Da begynte veien tilbake for henne. Det ligger en stor kraft og enormt ansvar i det å skulle bli mamma. Men siden hun hadde en rus-historikk, ble det en lang og krevende vei. Hun valgte å bli innlagt på et foreldre/barn-senter. Her fikk hun små lyspunkter, som å oppleve mestring og ofte ultralyd hvor hun kunne følge livet som utviklet seg i kroppen hennes.

Etter en rørende innledning om hvor vanskelig og komplisert livet var, ble det veldig spennende å høre hvordan hun jobbet seg tilbake.

Hun hadde fokus på de små gode valgene i livet; ta valg som gjør hverdagen din lettere – det vil igjen gi deg frihet til å velge mellom så mye mer. Det var en viktig del å velge bort nettverk som kunne ha negativ innflytelse på hennes liv.

Når man kjenner ubehag – tross det – du blir sterkere. Lag strategier ut fra hva som er viktig for deg, sett mål og ha fokus på mestring, oppfordret hun.

Det er viktig å finne strategier for hverdagsmestring, og det å ha familie og et positivt nettverk er viktig i overgangen tilbake til et «normalt liv» For overgangen kan virke voldsom med mange aktører som blir involvert.

Mobbing og utenforskap

Jan Helge Yannis Messell er en av foredragsholderne som det er god grunn til å glede seg til. Han presenterer seg selv som en person hvor humor og alvor går hånd i hånd, lød omtalen i programmet.

Han og Torstein Garcia de Presno fra RVTS Sør hadde sammen et foredrag preget av mye latter med en sterk og alvorlig undertone.

Jan Helge Messell. Foto: Utlånt av LMT Setesdal

Jan Helge var utsatt for mobbing allerede fra barnehagen, og det fulgte ham gjennom hele skolegangen. Livet var så tøft mot ham at han allerede som 8-åring prøvde å avslutte sitt eget liv. Det er hendelser fra oppveksten som preger han den dag i dag, han tar fortsatt ikke buss på grunn av vonde hendelser i oppveksten. Den eneste han egentlig hadde kontakt med på skolen som så han som et menneske, var vaktmesteren. Det var ingen lærere, psykologer eller andre som forsto ham gjennom oppveksten, og han passet ikke inn noe sted verken i skolen eller arbeidslivet. Det førte til perioder med depresjoner, angst og flere selvmordsforsøk.

Først da han ble 36 år fikk han opplevelser som gjorde at brikkene falt litt mer på plass. Han ble da diagnostisert med en rekke ulike diagnoser, og da fikk han en forklaring på hvorfor han var som han var. Han omfavnet sine diagnoser, og fikk en forklaring på ting og har gjort seg mange interessante tanker om hva som kunne gjort livet hans lettere på et tidligere stadium. Broren hadde også mye av det samme; han endte opp med å avslutte livet sitt som 19-åring.

Torstein Garcia de Presno. Foto: Utlånt av LMT Setesdal

Når man som barn og unge opplever problemer, mener Jan Helge det er viktig å ikke skille mellom store og små problemer. For mange små problemer blir fort overveldende og vanskelige å takle. Det er personen som opplever problemet som eier det, og sliter med følelsene rundt det – uansett størrelse. Han fikk en hverdag preget av fornektelse av mobbing, ingen ville se utfordringen, ingen voksne ville høre eller forstå, han ble ikke sett og både lærere, rektor og systemet sviktet ham. Han hadde også en del dårlige opplevelser med deler av «systemet», hvor behandlerne så ned på ham som menneske. Det er et dårlig utgangspunkt for tillit og positiv utvikling.

– Mennesker den dag i dag blir usikre og redde når noen man omgår har det vanskelig. Vi må tåle å være sårbare, vi må bli flinkere til å være tilstede for de som har det tungt og vanskelig. Vi er alt for mange som bruker masker for å skjule sårbarheten og vanskelige situasjoner. Vi må slutte å spille, tørre å slippe masken og ta vare på hverandre.

Sterke mennesker med sterke historier

For en som trodde han hadde kjent litt på livets harde sider med angst og depresjon, ble det en mektig opplevelse å være til stede og høre disse fantastiske menneskene fortelle sine historier. Det er helt utrolig hvor krevende livet kan bli for enkelte mennesker, og det er imponerende hvilke krefter man kan finne inni seg. Det vi fort kan konkludere med at vi er alle sårbare for livskriser, vi kan alle ha behov for å få hjelp til mestringsstrategier noen ganger gjennom livet. Livsmestring er noe vi alle bør ha et forhold til, og ha fokus på og overføre til menneskene rundt oss. Det er det vi gjør hver eneste dag som kan være med og avgjøre om vi kan ha en god psykisk helse.

Musikalsk avslutning med mange historier

Artistfoto av Åge Sten Nilsen. Foto: Utlånt av LMT Setesdal

Det var Åge Sten Nilsen, mest kjent for de fleste som vokalisten i Wig Wam, som avsluttet den spennende dagen med en intimkonsert for de fremmøtte. Åge er utdannet vernepleier, og delte historier fra sin arbeidshverdag som fagarbeider i helsevesenet. Det ble selvfølgelig krydret med mange herlige historier rundt kjendistilværelsen og sirkuset de opplevde rundt Wig Wam. Dertil kom mye flott musikk og historier fra hans privatliv. Absolutt en fantastisk avslutning på en mektig fagdag.

Setpro en viktig lagspiller

Det var også viktige lokale innslag denne dagen. Det var Setpro som på kort tid hadde laget wraps, kaker og fruktfat til alle de fremmøtte gjestene. De sto bak alle gavene til de ulike foredragsholderne med produkter laget på Setpro, krydret med mye spennende fra butikken Unik som de også driver. De bemannet kiosken, sørget for kaffe og passet på at alle de fremmøtte hadde en god opplevelse i Evjemoen Kino. Så tusen takk til dere også for en minnerik og veldig nyttig dag.

Del "Fagdag psykisk helse og rus; en innholdsrik dag med sterke inntrykk"