Fotballbanen: Åpnes for ORGANISERT aktivitet i regi av Otra IL fotball fra 27. april

I samråd med Evje og Hornnes kommune er det blitt avklart at fotballbanen på Evje kan åpnes for ORGANISERT aktivitet i regi av Otra IL fotball fra 27. april.
Jon Gunnar Kjetså. Foto: Geir Daasvatn

Foreløpig vil ordningen kun gjelde for 11-åringer og eldre grupper. Det er fordi disse aldersgruppene ellers ikke vil ha noe aktivitetstilbud. De yngre barna vil da ha begynt på skolen. Det er også enklere å følge fastsatte regler for de litt eldre barna – og ungdommer og voksne.

Det vil bli stilt en rekke strenge krav til hvordan aktiviteten skal foregå, for å være sikre på at det ikke er fare for smittespredning. Blant annet vil det være krav til at et antall voksne trenere eller foreldre er til stede, slik at man er trygg på at retningslinjene overholdes. Kunstgressbanen vil bli delt inn i passende felter, slik at de voksne hele tiden lett kan se til at det ikke blir oppsamling av spillere på ett sted. Egnet rengjøringsutstyr av ulikt slag vil også være på plass.

Leder i Otra IL fotball, Jon Gunnar Kjetså, understreker at det kun er ulike typer øvelser der det ikke er nærkontakt det er lov å holde på med. Alle former for spill (nærkontakt) er foreløpig uaktuelt. Ved siden av de spesielle reglene som er avklart og fastsatt i samråd med kommunen, skal selvsagt de generelle retningslinjene gitt av Norges Fotballforbund også følges.

Styret i fotballgruppa vil orientere alle lag og trenere m.v. om alt dette. Det vil i tiden frem mot åpningsdagen bli gitt god og grundig informasjon til alle ledd om hvordan aktiviteten skal foregå. Det vil også være oppslag med informasjon ved banen.

Alle offisielle idrettsarrangementer, herunder fotballkamper, er for tiden forbudt. Foreløpig frem til 15. juni. Kunstgressbanen på Evje er også stengt for ALL bruk frem til 27. april.

 

Del "Fotballbanen: Åpnes for ORGANISERT aktivitet i regi av Otra IL fotball fra 27. april"