Karina Lislevand Frivillighetsprisen i Evje og Hornnes kommune 2019.

Frivillighetsprisen 2019

Her er begrunnelsen for tildelingen av Evje og Hornnes kommune sin Frivillighetspris for 2019 til Røde Kors-leder Karina Lislevand. Det var ordfører Svein Arne Haugen og enhetsleder kultur Maya Ranestad Hjertholm som fremførte begrunnelsen og overleverte prisen, under Frivilligsentralen sin feiring av Frivillighetsdagen på Evjeheimen torsdag 5. desember.

Noen mennesker er mest opptatt av seg og sitt.

Andre mennesker er mest opptatt av å ta vare på lokalsamfunnet og skape aktivitet.

Noen mennesker finner alltid en god grunn for hvorfor de ikke har tid.

Andre mennesker finner alltid en løsning på hvordan de kan klare å bidra.

Noen mennesker ender alltid opp med å si nei.

Andre mennesker kjenner ikke det ordet og sier alltid ja.

Den som får Frivillighetsprisen i år er opptatt av å bidra, ta ansvar og ta vare på lokalsamfunnet vårt.

Den som får Frivillighetsprisen i år burde av og til få litt hjelp.

Hjelp fra en rådgiver.

En rådgiver som kunne si ifra om at det faktisk er lov å si nei når det passer som aller dårligst.

Med i URK fra 12-årsalderen

Den som får prisen i år begynte som medlem i URK – Ungdommens Røde Kors – rundt 1990, 12 år gammel.

Den som får prisen i år var først vanlig medlem før hun ble hjelpeleder og aktivitetsleder.

På den tiden var det to spesialavdelinger i Evje og Hornnes: Røde Kors Hjelpekorps og URK – Ungdommens Røde Kors.

Karina ble etterhvert både styremedlem, nestleder og til slutt leder for URK, som etterhvert ble omdøpt til BARK – Barnas Røde Kors.

Karina var rørt da hun mottok den tunge gruvevogna som er symbolet på prisen av Maya Ranestad Hjertholm og Svein Arne Haugen. Foto: Geir Daasvatn

Og nå som jeg har sagt navnet ditt Karina, vil jeg gjerne at du kommer opp og står her sammen med oss når jeg fortsetter.

Hjelpekorpset

I Nedre Setesdal Røde Kors Hjelpekorps begynte Karina i 1998.

Hun tok det som var av kurs og ble etterhvert nestkommanderende, operativ leder og etter en stund operativ leder og korpsleder i hjelpekorpset.

Evje og Hornnes Røde Kors

I lokalforeningen, Evje og Hornnes Røde Kors, har hun de siste årene vært lokalforeningsleder og en pådriver for nye aktiviteter:

-Ferieklubben (initiert av barneverntjenesten, overtatt av Røde Kors)

-Visitortjenesten i Evje fengsel

-Idrettskolen til Otra IL der hun har smurt tusenvis av brødskiver og kuttet «tonnevis» av frukt

-Julegaveaksjon

-Aktiv i Røde Kors sitt arbeid på asylmottak på Evjemoen

-Aktiv i arbeidet inn mot nødetatene når disse har hatt øvelser

Ett av Karina sine «hjertebarn» er å lære folket førstehjelp. Veldig mange har mottatt lærdom om dette fra henne, både som opplæring i Røde Kors og ellers.

Karina har også utført mye Røde Kors-arbeid i Aust-Agder:

– medlem i Røde Kors Hjelpekorps distriktsråd flere perioder.

– Distriktsråd for Ungdommens Røde Kors

– Koordinator for Røde Kors Førstehjelp

Og dette er ikke en utfyllende liste, men lista inneholder forhåpentligvis det viktigste.

Jeg sa at noen mennesker bør ha en rådgiver som hjelper dem med å si nei av og til.

Karina har i løpet av disse årene blitt mor til tre barn.

Ja, det er ikke der jeg mener hun burde sagt nei….

Men… mitt mest utrolige indre bilde av Karinas innsats er når hun fikk sitt yngste barn.

Han ble født 30. juli.

14 dager senere satt Karina med babyen på fanget og serverte mat til idrettsskolen i Otrahallen.

Så….

Kjære Karina

Tusen takk for den flotte innsatsen du gjør og gratulerer med tildelingen av:

Frivillighetsprisen 2019

Del "Frivillighetsprisen 2019"