Europris Evje i 2013. Foto: Geir Daasvatn

Markedsføring – gratis bedriftsregistrering!

Bedre markedsføring. Et hovedgrep i OpplevEvje-prosjektet er å lage en samlet oversikt over alle butikker og bedrifter i Evje og Hornnes på OpplevEvje.no. Øverst på framsida finner du menypunktet «Butikkoversikt». I løpet av 2018 er målet vårt å få registrert alle butikker i bygda her. Med et par enkle klikk vil da enhver – i hele verden – kunne finne fram til nettopp DIN bedrift.

Vi må bli meir synlige

Tanken bak butikkoversikten er at både vi fastboende, hyttefolket, dere som svinger innom og alle dere som ellers kunne tenke dere en tur til Evje, på en enkelt måte bør kunne skaffe dere en oversikt over det enorme mangfoldet av butikker og andre spennende tilbud som finnes i bygda vår.  Vi selv, og alle dere som kjører forbi Evje, vet selvsagt at det finnes REMA 1000, YX og SPAR Evje på Verksmoen. At Cubus har etablert seg i Sentrumsbygget har også de fleste fått med seg. Likedan at de to svære matbutikkene Extra og Kiwi ligger langs sentrumsgata. Men disse svære og spesielt synlige butikkene utgjør bare en liten del av det mangfoldige forretningslivet i bygda vår. For mange andre virksomheter enn de mest synlige er det ikke så lett å gjøre seg bemerket.

Flere må bruke de lokale tilbudene

Det finnes rapporter som tyder på at de som har hytte eller fritidsbolig i nærområdet i liten grad benytter seg av lokale attraksjoner, arrangementer og aktiviteter.  En viktig grunn til det kan kanskje være at vi er for lite synlige på digitale plattformer som Facebook, Instagram, eller på egne nettsider. Det er ofte der ute på verdensveven mennesker søker informasjon i dag. Vi har tro på at vi må gjøre oss selv mer synlige i denne verdenen. Vi må få bedre fram at et stopp på Evje kan være både lurt, spennende og gøy!

Standard oppføringen er gratis

En helt enkel, standard oppføring i butikkregisteret er gratis. I tillegg til navnet på butikken, er det naturlig å notere bransje, adresse, kontaktopplysninger som telefon, E-post, nettadresse osv. Noen stikkord om bedriftens profil kan også være nyttig. Du kan klikke deg inn på butikkoversikten øverst på sida selv, og se litt på de få butikkene vi har registrert som en start. Der får du også en pekepinn på hvordan vi har tenkt registeret kan bygges videre opp.

Sagatunbygget 15. juli 2017. Vi håper å få alle butikkene og kontorene her, ja alle butikkene i heile kommunen, med i butikkregisteret vårt innen 2018 er omme. Foto: Geir Daasvatn

Ønsker du en mer avansert oppføring og markedsføring, for eksempel direkte lenke til din butikks egen nettside, kan det ordnes mot en liten godtgjørelse. Det er også planen at det skal være mulig å fylle på med bilder og eventuelt video etter hvert. De tekniske løsningene er ikke helt klare for det enda. OpplevEvje er et privat prosjekt, med betydelige kostnader i oppstartsfasen, så noen inntekter er vi nødt til å ha for å få hjulene til å svive rundt.

Butikkregistrering i hele 2018

Vi ser for oss at vi må bruke hele 2018 på å sette opp og fylle ut dette «Butikkregisteret». Vi vil ha med så mange som absolutt mulig av virksomhetene i bygda. Bare det å finne fram til de opplysningene vi trenger for å lage en oppføring er et svært arbeid. Så skal alle butikkene føres inn i selve registeret. Det vil også ta mye tid.

Hjelp oss så jobben kan gå fortere

Noen av dere synes kanskje det går for seint med oppføringene? Dere er hjertelig velkomne til å sende oss et ord eller to om hvordan dere ønsker å bli oppført. På den måten kan dere få bedriften inn i oversikten før det ellers er mulig, og vi vil spare masse arbeid. Men uansett respons eller ikke, prøver vi etter beste evne å ha et skikkelig bra register på plass i løpet av året.

Ei god framtid for heimbygda vår!

Vi håper – og tror – at denne felles oversikten over alle butikkene og virksomhetene i Evje og Hornnes, skal bli et bra tiltak for å gjøre næringslivet i bygda enda meir synlig. Mer synlig  betyr forhåpentligvis også mer besøkt og brukt.  Konkurransen om kundene er knallhard. Den blir i hvert fall ikke lettere i årene som kommer. Vi må alle sammen stå på for å holde aktiviteten og verdiskapningen i bygda vår oppe. Hvis vi greier å jobbe sammen mot felles mål, er vi sikre på at den kjære heimplassen vår har ei god framtid!

Del "Markedsføring – gratis bedriftsregistrering!"