Rune Hodne, Evjemoen, 14. august 2018. Foto: Geir Daasvatn

Har over 200 utleiecontainere utplassert!

Rune Hodne Transport og Graving har til en hver tid over 200 store utleiecontainere for næringsavfall utplassert, fra Kristiansand i sør til Haukeligrend i nord. Hvis noen skulle trenge en container, er de meget kjappe med å få levert denne der den trengs. De har containere til alle formål enten det er bedrift eller privat.

Basen er på Evjemoen

Rune Hode Transport og Graving har base på Evjemoen. Tomta ble kjøpt i 2009, og det ble satt opp en stor hall for avfallshåndtering med tilhørende kontorer. Her har de sorteringshall, og et flott nymoderne administrasjonsbygg.

Rune er en travel mann!

Det er mye som skjer på Evjemoen om dagene. Vi har vært så heldige å få en prat med Rune Hodne i et lite, ledig øyeblikk. Rune vil være med i bedriftsregisteret vårt, så vi tenkte å høre med sjefen for det svære firmaet hva de driver med om dagene.

– Vi holder på litt over alt med mye variert. Vi har inne 5-6 mann og 4-6 maskiner i arbeidet på Arendalsvegen mellom Tveit i Vegusdal og Lislevand i Evje og Hornnes. Der jobber vi for hovedentreprenør Bertelsen & Garpestad. Dette er en stor jobb som tar opp en del mann. Ellers er det tomtearbeid, transport, graving, avfallshåndtering, vedlikeholdsarbeid på vei og bygninger, og mye containerkjøring i øst og vest smiler han. Vi fikser som regel det folk spør oss om.

– Vi er raskt ute med å hente inn andre lokale firmaer når vi har behov, fortsetter Rune. Vi ønsker primært å bruke lokale fagfolk. Det skaper en større verdi for Evje og Hornnes, samtidig som det gjør ting mer smidig. Servicen og samarbeidet er best lokalt, smiler han og tar telefonen for gud vet hvilken gang i løpet av samtalen.

Allsidige tjenester

Rune i fullt arbeid med kjøring av masse bortover på den nye vegen mellom Lislevand og Tveit. Foto: Geir Daasvatn

Vi er ganske så imponerte av alle de typer tjenester som kan fås gjennom Hodne Transport og Graving. Det er tydelig at firmaet har en arbeidsstokk med variert og ulik kompetanse, som gir et godt og helhetlig tilbud til kundene.

– Vi driver i en bransje hvor det er viktig med bredde. Det er et marked som er i stadig endring og utvikling. Det er haugevis av anbud, avtaler og prosjekter som skal kjempes om. Noen vinner man og andre ganger går det ikke. Da er det viktig med omstillingsevne og fleksibilitet, slik at firmaet kan utføre flere tjenester og fortsette den positive utviklingen.

Selv om vi utsendte fra OpplevEvje er i ukjent terreng, kjenner vi at det kanskje er på tide å overlate Rune til jobb igjen. Telefonen hans ringte nok 15 ganger på den korte tiden vi var der, så det er liten tvil om at han har mange prosjekter han må holde trådene i.

Snart i gang med Oddeskogen III

På vei ut av det fine administrasjonsbygget på Evjemoen ser vi bilde av et flott hus og blir litt nysgjerrige. Det viser seg at det er et forslag fra arkitekten på de nye bolighusene som skal bygges i Oddeskogen III. Her har også bedriften mye arbeid i tiden fremover. Men dette prosjektet er så stort at vi kommer tilbake til det i en egen sak litt senere.

Maskiner med den velkjente RH-logoen til Rune Hodne Transport & Graving kan vi nå se snart overalt. Foto: Geir Daasvatn
Del "Har over 200 utleiecontainere utplassert!"