Hornnes hjelpefengsel: Ønsker seg mange nye medlemmer og støttespillere!

Hornnes hjelpefengsels venneforening er stiftet av en gjeng med driftige mennesker med mål om å skape ny aktivitet i det ærværdige bygget i Dåsnes. En ny bruk og åpne dører på fengselet, et grendehus, vil være til stor glede både for lokalbefolkning og besøkende til bygda. Venneforeningen håper mange vil bli med på realiseringen av prosjektet. Å være støttemedlem koster kun 50 kroner.

Bli støttemedlem! Vipps 50 kr til 56 96 92.

Vi har vært en tur innom fengselet, der vi traff Siv Therese Kile Lie og Linn Moseid. Siv Therese er nestleder og sekretær i venneforeningen, mens Linn er varamedlem til styret. Linn er også en stor drivkraft i Grobotn 4H, som typisk vil være en veldig aktuell bruker av både bygget og uteområdet om det blir satt i stand.

Ærverdig gammel bygning

Det er en staselig bygning venneforeningen nå har satt seg fore å sette i topp stand igjen. Foto: Geir Daasvatn

Det er et enormt prosjekt venneforeningen har gitt seg i kast med. Bygget ble oppført i 1862 som rettslokale og distriktsfengsel for Råbyggelaget og hadde denne funksjonen til etter 2. verdenskrig. Det står i dag omtrent slik det ble bygd, og er det eneste igjen av fire slike i hele landet. Både eksteriør og interiør er autentisk godt bevart. Særlig har den autentiske fengselsfløyen med cellene stor verneverdi.

Bygningen ble overdratt til Forsvaret i 1957, men tilbakeført til Evje og Hornnes kommune på 1990-tallet. Hornnes hjelpefengsels venneforening har avtale med kommunen om bruk av bygget.

Drømmer stort, starter i det små

Det er utarbeidet et prosjekt til hvordan fengselet og uteområdet kan utvikles. Prosjektet kan du studere nærmere på Facebooksiden til venneforeningen. Om alt skal realiseres, men uten gangbroa over Otra til Evjemoen som er den allers største drømmen, er det tale om kostnader på minst 10 millioner kroner.

Men både Siv Therese og Linn, og alle andre i venneforeningen, er solide realister med god bakkekontakt. Siv Therese understreker:

– Vi skal såvisst ikke gape over for mye! Drømmen er å skape noe helt unikt for hele bygda her. Men vi vet utmerket godt at dette er et svært prosjekt, og at vi må ta utbyggingen steg for steg. Nå aller først vil vi prøve å få satt opp et tilbygg på baksiden, med toaletter, innlagt vann og strøm. Hvis vi bare kan få det bygget på plass, kan alle være her og vi kan begynne å bruke området. I tillegg er det nødvendig å restaurere vinduene i bygget. Vi har søkt Kulturminnefondet om midler til det prosjektet. Det må dessuten gjøres noen mindre sikringsarbeider innvendig og ved inngangspartiene, slik at det er trygt å være her. Alt i alt kan kostnadene på disse arbeidene kanskje være rundt 1,4 millioner.

Taket på det gamle bygget er restaurert tidligere. Bygget er derfor godt sikret, i den forstand at det ikke er store arbeider som trenger å utføres alt nå for å stanse forfall.

– Men et strøk eller tre med maling trengs nok, ler Siv Therese og Linn når vi kikker litt nærmere på bygget.

Bli støttemedlem!

Mange optimister samlet til årsmøte i venneforeningen tidligere i sommer. Foto: Privat

Siv Therese og Linn forteller at venneforeningen så langt mulig vil prøve å få prosjektet finansiert gjennom ulike former for tilskudd fra offentlige og private instanser.

– Det vil kreve et enormt arbeid å få gjennomført dette prosjektet slik vi drømmer om. Det er masse dugnadsvilje i denne bygda. Men vi kan ikke vente at et så svært prosjekt skal gjennomføres bare på dugnad. Noe personlig innsats vil det naturligvis bli. Men det er tale om et spesielt byggverk, og der en del av arbeidet må utføres av fagkyndige. Et slikt restaureringsarbeid som vi planlegger kan få økonomisk støtte og tilskudd fra mange hold. Så de som har lyst til å engasjere seg i prosjektet, enten det er «all-in» eller bare som støttespillere, trenger ikke å frykte at de skal bli utslitte av dugnadsarbeid, smiler Siv Therese.

Her skyter Linn inn:

– Vi trenger at bygdefolk og andre som synes dette er et bra og spennende prosjekt, blir med oss som støttemedlemmer. Det vil vise at det virkelig er interesse for tiltaket. Vi er liksom ikke bare fire superentusiaster som skal sitte og drømme om dette i en krok. Dette er for hele bygda. Vi håper at riktig mange melder seg som støttespillere, og på den måten stadfester at det virkelig er interesse for å ta bygget i bruk!

At det må være en stor interesse i bygda for å ta Hornnes hjelpefengsel i bruk igjen, bekreftes av at venneforeningen fikk hele 40 nye medlemmer den første dagen de gikk ut med at de hadde fått Vipps! Nå kan DU også enkelt melde deg på som støttespiller for dette unike prosjektet i bygda vår:

Vipps bare 50 kr til 56 96 92!

Vi ønsker Hornnes hjelpefengsels venner lykke til med det spennende arbeidet de har satt i gang, og krysser fingrene for at prosjektet lykkes. Vi vil følge tett med på hva som skjer videre og gleder oss til å rapportere.

Facebooksiden til Hornnes hjelpefengsels venner

Del "Hornnes hjelpefengsel: Ønsker seg mange nye medlemmer og støttespillere!"