Hva er OpplevEvje?

OpplevEvje er et privatdrevet prosjekt med siktemål å markedsføre Evje og Hornnes bedre for oss selv og omverdenen. Samtidig ønsker vi å få bedriftene i bygda til å jobbe bedre sammen for å styrke og utvikle Evje som merkevare.

Privat foretak

Initiativtaker er Leif Jørgen Versland. Vi har fått noe etableringsstøtte og mange gode råd fra Evjemoen Næringspark, som vi setter stor pris på. Vi har også gode medspillere i Evje Handel og Serviceforening og Evje og Hornnes Sparebank. Men ellers er prosjektet i hovedsak finansiert av private midler og inntekter fra bedriftspresentasjoner.

Vi har et bra samarbeid med Evje Handel og Serviceforening, som her om markedsføring av ett av de store høydepunktene på Evje om sommeren, Evjedagene. F.v. Gunn Emma Kjetså, DJ Svenn Madsen, Leif Jørgen Versland og Jørgen Lien. Foto: Geir Daasvatn

Verden endrer seg lynraskt – vi må følge med!

Verden forandrer seg i et lynraskt tempo. Alle kjemper om vår og kundenes oppmerksomhet. Vi må bli mer synlige, spesielt på nett. Markedsføringen skjer via en felles digital plattform kalt «OpplevEvje». Vi har en egen nettside for prosjektet, OpplevEvje.no, en aktiv Facebookside og ikke minst en bra Instagramkonto med veldig mange fine bilder fra bygda vår. På litt sikt er tanken også å få laget en app som knyttes opp mot kundens mobiltelefon. Den bakenforliggende drømmen vår, er å bidra til enda større aktivitet og verdiskapning for alle i den kjære heimbygda vår.

Markedsføringstilbud

Prosjektet er rettet mot alle næringsdrivende i kommunen og regionen. Lokale arrangører av arrangementer, lokale organisasjoner og regionale attraksjoner og reiselivsmål er også aktuelle samarbeidspartnere. Tanken er å tilby et felles markedsføringsopplegg på digitale medier. Ved hjelp av større synlighet, kryssmarkedsføring, videopresentasjoner, fotografier, direkte kundekontakt og andre metoder ønsker OpplevEvje kort sagt å tilby en bedre markedsføring for næringsdrivende i bygda – til en lavere pris enn dagens markedspris.

Vi som står bak prosjektet

Leif Jørgen gleder seg til å treffe masse folk i Infosenteret på Evje i sommer! Du kan komme innom bare for en hyggelig prat og en kaffikopp, og er du interessert forteller Leif J. gjerne masse meir om hva OpplevEvje er og hva vi kan bidra med i markedsføring av din bedrift eller bygda generelt. Foto: Geir Daasvatn

Leif Jørgen Versland (bildet), butikksjef på Europris Evje, er altså mannen med idéen. Med seg i prosjektet har han Jon Gunnar Kjetså. I det daglige jobber Jon Gunnar som inspektør på KVS Bygland. Geir Daasvatn er med som freelance fotograf og skriver. Han er opprinnelig jurist. Men pga. sjukdom er han dessverre blitt uføretrygdet. I tillegg har vi høyt kompetent datakyndig hjelp, som vi håper å kunne knytte enda nærmere til prosjektet etter hvert.

Hvordan markedsføringen skjer

Prosjektet kom på nett tidlig i 2018, og er fremdeles i en oppbyggingsfase. Facebooksida var den spede starten. Vi har en egen nettside, OpplevEvje.no, som er hovedplattformen for å presentere Evje og Hornnes og alt vi har å by på. Alle bedriftene i bygda som ønsker å være med, kan her bli presentert med navn, bilder, video og en kort beskrivelse av bedriften. Etter hvert vil forhåpentligvis den nevnte appen komme på plass. Det vil bli produsert masse video- og fotostoff av høyest mulig kvalitet fra lokalmiljøet. Her er vi alt godt i gang, med både sommer- og vintefilm om bygda. Videoene er enormt populære og er sett av titusener av mennesker.

Vi bruker bilder aktivt i markedsføringen av heimbygda vår. Furuly friluftsområde 6. juli 2013. Foto: Geir Daasvatn

Sommerstunt i Infosenteret

Sommeren 2019 (21. juni – august) gjør vi et ekstra “stunt”, ved at vi oppretter et midlertidig hovedkvarter – et “Infosenter” – i Infobygget i Evje sentrum. Her håper vi at mange innbyggere i kommunen, hyttefolk, besøkende i bygda, turister og andre interesserte vil stikke innom, og bli litt bedre kjent med oss og hva vi egentlig holder på med.

Aksjeselskap

Det er etablert et aksjeselskap som prosjektet nå drives gjennom, OpplevEvje AS. OpplevEvje kan etter hvert – håper vi – bli et fast treffsted for næringslivet i kommunen og regionen.

Heia Evje & Hornnes!

Det er VI – oss alle sammen – som ER Evje og Hornnes. Heimbygda. Framtida lager seg ikke sjøl. VI må skape den SAMMEN!

Del "Hva er OpplevEvje?"