Ingen «kunstgresskandale» på Evje

Fædrelandsvennen har den siste tiden hatt en stor serie med artikler om den dårlige tilstanden til mange kunstgressbaner på Sørlandet. Det er spesielt situasjonen i Kristiansand som er trukket fram. Der er mange av kunstgressbanene for lengst utslitte, og trenger nytt gress snarest. Men politikerene har «glemt» å sette av midler til nye dekker, synes å være den viktigste forklaringen. Kunstgressbanen på Evje er i en helt annen forfatning, men vil også måtte bytte kunstgress om noen år.

Leserinnlegg av Geir Daasvatn

Et kunstgressdekke er anslått av Norges Fotballforbund å vare om lag 10 år. Med kvalitetskrav som i eliteserien må det byttes oftere. Med litt lavere krav til kvalitet kan det gjerne ligge litt lenger. Men de viktigste faktorene som spiller inn, er nok antall brukstimer og vedlikeholdet.

Bruken

EHbanen som vi kaller den, ble bygd i 2011. Evje og Hornnes kommune eiger banen.

Banen ikke i bruk om vinteren. Den spares derfor for brøyting med traktor, som erfaringsmessig kan slite mye på kunstgresset. Banen blir følgelig heller ikke saltet. For mye salting kan noen ganger svekke dreneringsevnen til banen. Med kanskje tre måneders fotballpause hver vinter, over en periode nå på 9-10 vintre, er antall brukstimer til trening/kamp selvsagt også mye lavere enn om banen hadde vært i bruk i alle årets 12 måneder i alle sesongene siden den ble tatt i bruk.

Vedlikeholdet

Undertegnede er «banemester» på EHbanen. Så jeg skal såvisst ikke «hausse opp» vedlikeholdet av akkurat denne banen. Men et jevnt og solid vedlikehold av en kunstgressbane, uansett hvor den er, vil utvilsomt bidra til bedre spilleforhold og lengre levetid for kunstgresset. Man må gjøre hyppig slodding/harving, reparere småskader og rifter i gresset, fjerne søppel, dyplufte ved behov og fylle på med gummigranulat når det trengs. Kommunen har vært veldig flinke til å straks reparere de små skadene som har oppstått i kunstgresset, slik at skadene ikke har fått mulighet til å utvikle seg til større reparasjoner.

Ut fra en ikke alt for intensiv bruk, og godt stell videre, vil jeg anslå at dekket på Evje-banen kan ligge ihvertfall fem år til, kanskje mer. Det er noen få felter på banen, de som er mest i bruk, der gresset er blitt slitt og nedtråkket. Men det kan kompenserer litt med ekstra god harving av banen i disse områdene. På resten av banen, anslagsvis 2/3, er dekket nesten like bra som da banen var ny. Over en 30-årsperiode trenger baneeigeren, som altså er Evje og Hornnes kommune,  isåfall bare å bytte gress én gang (etter 15 år). Med samme levetid som NFF stipulerer, ville gressteppet måtte byttes ut to ganger (etter 10 og 20 år).

Innlegget fortsetter under bildet

Tore Tveit i rullatorgjengen har sjekket gresset mange ganger siden det ble lagt i 2011. Han gleder seg som et barn til koronarestiksjonene blir opphevet, så han og gjengen kan komme tilbake på banen. Foto: Geir Daasvatn

3 millioner spart?

Jeg antar at kostnaden med å legge nytt kunstgress i dag er rundt 3 millioner kroner. Da EHbanen ble bygd i 2011, kostet gresset om lag 2,5 millioner.  Det er Otra IL ved fotballgruppa som utfører det daglige vedlikeholdet av banen. Hvis idrettslaget i nært samarbeid med kommunens flinke folk på teknisk avdeling steller godt med banen videre de neste 20 årene også, er det altså et potensiale for innsparing av minst 3 millioner kommunale utgiftskroner.

Husk å sette av midler!

På Evje er det altså ingen utslitt kunstgressbane, og langt fra noen «kunstgresskandale», men snarere et fint kommunalt anlegg i brukbar stand. Både baneeiger Evje og Hornnes kommune og Otra IL som er hyppigste bruker kan være stolte av banen. Den er svært mye brukt fra mars til november. Flere hundre barn og ungdom, og mange voksne med, både i regi av idrettslaget, i skoletida og i form av uorganisert aktivitet, har dette som en umåtelig viktig arena for leik, sosial kontakt og fysisk utfoldelse.

Til slutt vil jeg likevel sende et lite obs-signal – et røykvarsel – til politikerene også i vårt kommunestyre: Siden banedekket må byttes om 4-5 år eller kanskje litt mer, MÅ dere snart begynne å sette av midler til rehabiliteringen i langtidsbudsjettet. For et kunstgressdekke varer altså – som dere nå vet – langt fra evig!

 

Del "Ingen «kunstgresskandale» på Evje"