Inspirerende trener- og sponsorsamling i Otra fotball

Mandag hadde Otra IL fotball invitert alle sine trenere, sponsorer og gode samarbeidspartnere til treff på Dølen Hotel. Det blei ei hyggelig samling, med godt sosialt samvær og lærerike og inspirerende innlegg fra Agder Fotballkrets og Evjeklinikken ved daglig leder Alf Tore Moen.

Det var Otra fotballs sponsorsjef Egil Bjorå som hadde organisert samlingen. Leder i fotballgruppa fra 2019, Jon Gunnar Kjetså, ønsket de rundt 35 deltakerene hjertelig velkommen.

Bløtkake er nødvendig!

Deretter hadde Dølen Hotel disket opp med et nydelig koldtbord og dessert. Inkludert i serveringen var den obligatoriske bløtkaken, som generalmanager Tore Tveit i rullatorgjengen alltid insisterer på skal være tilgjengelig. Det er visstnok en del av livstidskontrakten han har skrevet med klubbledelsen om å være trener for veteranlaget.

Gode historier og nyttig informasjon

Yngvar har vært profesjonell fotballspiller i Norge og i utlandet i nær på 20 år (!), og vet hva han snakker om! Foto: Geir Daasvatn

Første faglige innlegg var ved leder i NFF Agder Yngvar Håkonsen. Han hadde med seg seniorrådgiver Kjell Johnsen. Kjell har vært daglig leder i fotballkretsen i en årrekke, men har valgt å trappe litt ned nå, og altså byttet jobb med Yngvar. Av vel så stor interesse for oss Evje & Hornnes-folk er at Kjell var en eminent spiss på det knallgode seniorlaget til Otra i 1981, da Otra presterte sin aller beste fotballsesong. Laget spilte da i 4. divisjon, som tilsvarer 3. divisjon i dag.

Kjell er en ekte Otra-venn, enda etter 38 år borte fra Evje. Foto: Geir Daasvatn

Kjell drog fram noen av de gode historiene fra 1981-sesongen, men absolutt ikke de som for alltid bør være bak glemselens slør. Flere i lokalet var takknemlige for det. Han og Yngvar informerte veldig nyttig om aktivitetene i Agder Fotballkrets i løpet av et år. Det er utrolig hvor mye som egentlig skal klaffe for at en fotballsesong på Agder skal kunne gjennomføres på en god og sikker måte. De to sympatiske fotballederene var også innom mer prinsipielle spørsmål. De snakket om hvilke retningslinjer fotballen bør drives etter i en klubb, og hvilke hensyn man alltid bør ta til andre idretter så alle parter får gode arbeidsvilkår.

Evjeklinikken og Evje Folkehøgskole

Alf Tore hadde en inspirerende historie å fortelle. Foto: Geir Daasvatn

Etter det veldig nyttige innspillet fra gutta i NFF Agder, overtok Alf Tore Moen i Evjeklinikken podiet. Han fortalte på en inspirerende måte om hvordan Evjeklinikken var kommet i stand, helt fra oppstarten i 2004 og fram til i dag. Det hadde vært mye motstand og heller liten tro på prosjektet i begynnelsen. Selv hadde de trodd sterkt på idéen, men mange i omgivelsene var skeptiske. Med Evje Folkehøgskole hadde situasjonen vært helt annerledes. Der var det velvilje og hjelp å få i alle ledd helt fra starten, og helt inn i Stortingets lange korridorer.

Viktig med noen møteplasser

Den mest åpenbare nytten ved samlinger som dette er nok å treffes og bli litt bedre kjent med hverandre. Ikke minst er det nok nyttig og interessant for sponsorer og støttespillere å få et bedre innblikk i driften av fotballgruppa, og Otra IL. Ved å vite mer om hva som skjer i idrettslaget, får de også en større trygghet for at pengene de investerer i barne- og ungdomsarbeidet i bygda virkelig kommer til nytte. For oss andre som var til stede, for det meste fotballtrenere for barn og ungdom, var det veldig bra informasjon å ta med oss fra Yngvar og Kjell i NFF Agder. Det var også veldig inspirerende å få et innblikk gjennom Alf Tore sitt foredrag, om hvor mye en god idé kan resultere i av positive ringvirkninger for mange mennesker og ei heil bygd.

Del "Inspirerende trener- og sponsorsamling i Otra fotball"