Joakim Berg med den nye traktoren sin utenfor garasjen på Evjemoen. Foto: Geir Daasvatn

Joakim Berg – ungdom med ukuelig pågangsmot!

Joakim Berg (16) investerte konfirmasjonspengene, 19 000 kroner, i en brukt plenklipper hos Maskinsalg og startet Berg Hageservice. Han var ikke myndig, og måtte ha spesialtillatelse av Fylkesmannen for å få registrert firmaet som enkeltmannsforetak. To år senere har virksomheten vokst kraftig. Joakim sysselsetter 3-4 skoleelever og er på veg til å bli et etablert entreprenørfirma i bygda.

Oppmøtet var ikke all verden da OpplevEvje inviterte næringslivet i bygda til informasjonsmøte på Dølen Hotel forleden. Vi kunne derfor ikke unngå å legge merke til yngstemann i flokken, 16 år gamle Joakim Berg på bakerste rad. Vi skal ikke stikke under en stol at vi undret oss veldig over hva en ung gutt som han gjorde i en såpass voksen forsamling som vi fra næringslivet i Evje og Hornnes tross alt var. Hadde han ikke mer spennende ting å finne på, denne vakre sommerkvelden?

– OpplevEvje er opptatt av å vise fram alt det bra som skjer i Evje og Hornnes; byggeprosjekter, fine arrangementer, de flotte butikkene, ja alt det som rører seg i bygda. Det gir ringvirkninger for alle når ting skjer, forklarer Joakim.  Når det skal bygges et hus er det gjerne et entreprenørfirma som får jobben med å grave ut tomta, og kanskje et lokalt snekkerfirma som setter opp huset. Når det er masse folk i Evje sentrum handles det mye, og skapes nye verdier. Alle har nytte av at ting skjer og at Evje utvikler seg. Det er klart jeg vil være med der det blir snakket om disse tingene!

Berg Hageservice

Bare så vidt ferdig med konfirmasjonen, startet Joakim altså opp det vesle foretaket sitt. Oppstarten var å klippe plenen til folk i nabolaget. Alt i juli samme året kjøpte han inn en plenklipper nr. 2 for 50 000 kroner. Etter det tok arbeidet helt av. Plutselig var «halve» Grenjå på kundelista. Snart klippet Joakim, og etter hvert noen gode hjelpere, 300 plener i Evje-området. I løpet av de to årene som er gått blir det 600 plener, det! Natt og dag i disse to årene har Joakim stått på, og brukt praktisk talt all fritid på firmaet.

– Det var naturlig at jeg begynte å klippe på Grenjå, der jeg er best kjent. De fleste kundene er fortsatt på Evje. Men jeg har begynt å få noen jobber i Hornnes også, og klipper gjerne mer nedover der, får den engasjerte unggutten oss til å love å få med i stykket.

I 2017 fortsatte veksten i oppdragsmengden, og Joakim måtte kjøpe inn klipper nr. 3.

– Jeg var livredd for økonomien, og lurte på om jeg hadde gjort noe dumt. Men jeg tenkte det var lurt å investere i utstyr og utvide maskinparken, når det hele tiden strømmet på med nye oppdrag.

I oppstartsfasen, da økonomien ikke var all verden, søkte Joakim om støtte fra Setesdal Regionråd. Derfra fikk han etableringsstøtte. Det betydde mye for ham, sier han selv. Han er med i prosjektet Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling (SGOS) i regi av Regionrådet. Prosjektet har ungdom og unge voksne i fokus. Målet er å gjøre det enda bedre å være ung i Setesdal, enda lettere å etablere virksomhet, samt å markedsføre Setesdal som et attraktivt sted å bosette seg.

Utvidet virksomheten

Joakim får unna litt kontorarbeid i en liten pause i kjøringa. Foto: Geir Daasvatn

Den første tida var det som nevnt plenklipping som var i fokus. Så ble det naturlig å utvide med jobber som hørte sammen med det, som klipping av hekk og kantklipping.  Det er fortsatt masse plenklipping. Men nå er virksomheten vokst så den heller må kalles et entreprenørselskap. Berg Hageservice driver med både graving og massetransport.

– Vi er flinke til å finne gode løsninger på utfordrende jobber og oppgaver, forteller Joakim. Når det trengs, leier vi inn utstyr via gode kontakter. Vi kan derfor ta alle slags oppdrag. Vi bare tilpasser utstyret etter oppdraget. Dette sparer også Berg Hageservice for store investeringskostnader. Vi er i alt fire tilsatte. Det er meg og noen skoleelever. I sommertida jobber jeg hele dagen med forskjellige oppdrag i bygda. Det går i ett! Kontoret er i hytta på traktoren. Der flyter det av gule lapper etter et eget arkivsystem. Oppdragene blir stort sett booket på telefonen, når jeg er ute på farten i andre oppdrag.

Høsten 2017 fikk Joakim traktorlappen. Dermed var han klar til innsats i brøytesesongen og den enorme snøvinteren 2017/2018. Da brøyta han praktisk talt i absolutt all fritid. Han hadde to roder som han brøyta på kontrakt med kommunen, og mange enkeltoppdrag.

Vi kan ikke unngå å bli imponert av Joakim mens han forteller litt om hva han steller med. Han er uvanlig samfunnsbevisst, full av ungdommelig pågangsmot, og med et optimistisk syn både på sin egen og heimbygda sin framtid. Kort sagt en mann etter vårt hjerte.

– Jeg tror nok jeg kommer til å være engasjert i utviklingen av Evjesamfunnet i årtidene som kommer, stadfester han temmelig uoppfordret.

Kvalitet – og lovlighet

Joakim er opptatt av at arbeidet han og de andre ansatte utfører skal være av god kvalitet. Han er også veldig tydelig på at alt som skjer i virksomheten skal være ordentlig og skje i lovlige former. Han graver derfor ikke selv når han får graveoppdrag, men hyrer inn folk med nødvendig kompetanse og tillatelser. Fra Fylkesmannen fikk han endelig, den 22. juni 2017, spesialtillatelse til å starte enkeltmannsforetak selv om han var under 18 år. Han legger ikke skjul på at det var underlig for en ung mann som bare hadde lyst til å jobbe, å komme i nærkontakt med det norske byråkratiet. Et annet artig eksempel på det norske regelverket fikk han da han regnet på og leverte inn et anbud i millionklassen for Statens vegvesen. Der var han gammel nok i massevis til å levere anbudet, men for ung til å utføre jobben!

Den «egentlige» jobben

Det høres nesten sprøtt ut at Berg Hageservice ikke er hovedoppgaven til Joakim, når han forteller hvor stor aktiviteten er i det firmaet. Men han går faktisk på Setesdal vidaregåande skule, avdeling Hornnes, på bygg og anlegg. Skolearbeidet har han hele tida fulgt opp. To av skoledagene er han ute i praksisplass hos Breistøl & Falkgjerdet Maskin. Han kan ikke få fullrost Arnold Falkgjerdet og Osmund Breistøl nok for måten han er tatt i mot der.

– Jeg tror nok ikke jeg kommer til å få så mye bruk for utdannelsen når jeg skal drive som entreprenør i årene framover. Men jeg er fast bestemt på å fullføre den, og ha den som grunnlag når jeg går over til å drive som entreprenør på fulltid.

Lite markedsføring

– Jeg har i grunnen drevet lite med markedsføring hittil. Jeg har et bredt utvalg av forskjellige kunder. Det må være «jungeltelegrafen» som har spredt kunnskapen om firmaet mitt, tror jeg.

At det trolig er jungeltelegrafen som har virket, fikk han et godt innblikk i forrige år, da det plutselig kom telefon fra «Den norske kyrkja».

– Hva galt har jeg nå gjort, tenkte Joakim da «Den norske kyrkja» lyste mot ham på displayet på mobilen.

Lett skjelvende tok han telefonen. Men så var det «bare» Sjur Høgetveit på kirkekontoret som ringte for å tilby ham jobb med pleie av kirkegårdene på Evje og på Hornnes. Etter den samtalen er det Berg Hageservice som står for stell og vedlikehold av begge kirkegårdene i bygda.

Mamma holder orden på regnskapet

Mamma Bente hjelper unge Joakim med å føre regnskapet for bedriften.

– Men jeg betaler alle regningene selv, understreker han. Da har jeg full oversikt over driften, og får et mye bedre overblikk over hvordan økonomien egentlig er.

Framsnakking er tingen!

Joakim er en optimistisk ungdom med tro på heimbygda si. Foto: Geir Daasvatn

Det som slår oss i løpet av samtalen med Joakim, er det enorme pågangsmotet hans og de mange gjennomtenkte standpunktene han alt har tatt til hvordan han har lyst til å drive firmaet sitt og ellers opptre i forhold til andre mennesker.

– Det er et enormt pågangsmot i entreprenørbransjen i bygda nå, sier han. Vi samarbeider masse, og alle prøver å hjelpe alle. Det var ikke alltid slik før, tror jeg. Holdningene har nok endret seg litt. Det er mye mer framsnakking av hverandre, og mindre av negative kommentarer fordi om en i bransjen får det til. Jeg syns det var vanskelig selv også i starten. Det er liksom mye lettere å komme med noen litt negative kommentarer enn å unne andre suksess. Det er alltid noe vi kan pirke på hos andre, hvis vi leiter. Men jeg har klart å endre holdning, og lært meg å kunne skryte av andre også. Det er jeg veldig stolt av!

Må ta initiativ selv!

Joakim forteller at Berg Hageservice vil opprettholde alle klippeoppdragene. Men han ønsker å komme over på flere større gravejobber etter hvert. Han håper at han skal klare å utvikle det vesle firmaet sitt videre, og bidra med arbeidsplasser og aktivitet i heimbygda si.

– Vi kan ikke bare sitte og vente på at andre skal ordne opp, er hans klare melding. Vi må ta initiativ selv!

Berg Hageservice på Facebook

Les mer om Joakim Berg hos SGOS

 

 

 

 

Del "Joakim Berg – ungdom med ukuelig pågangsmot!"