Skisse av planlagt klubbhus ved Evje stadion. Tegning: Morten Aasland/Smeland Byggservice

Klubbhus ved Evje stadion

Otra IL fotball planlegger sammen med gode samarbeidspartnere å bygge klubbhus ved Evje stadion. Huset blir et tilbygg til Idrettsbygget som alt er på stadion. Det blir stor forsamlingssal med kjøkken i 1. etasje. I 2. etasje kommer mindre møterom, noen kontorer, arbeidsrom og lagerrom m.v. Det gjenstår mange avklaringer før spaden kan settes i jorda. Men siktemålet er byggestart i løpet av høsten 2018.

Årsmøtet i fotballgruppa gav tirsdag kveld sin tilslutning til klubbhus-prosjektet. Styret i fotballgruppa har fått fullmakt til å realisere prosjektet innenfor en ramme på 6 millioner kroner. Hovedstyret i Otra IL må godkjenne planene før fotballgruppa kan gå videre med prosjektet.

Lagspill om klubbhuset

Ved siden av fotballgruppa, har Evje og Hornnes Røde Kors, hovedlaget, O-gruppa og sykkelgruppa i Otra IL, samt Evje og Hornnes Sanitetsforening vært involverte i utredningsfasen. Evje og Hornnes kommune, som er grunneier på stadion og eier av Idrettsbygget, har også vært tett på prosessen. I de nærmeste ukene vil det bli avklart om alle disse blir med videre i prosjektet, eller om noen av ulike grunner velger å trekke seg ut.

Tanken bak bygget er at det skal bli et sosialt og praktisk samlingssted, for både de direkte involverte foreningene og bygdefolket generelt. Av de samme grunner må det ligge i tett tilknytning til fotballbanen og alle de andre idrettsanleggene i Evje Aktivitetspark.

Detaljplanlegging gjenstår

Byggeprosjektet er ikke planlagt i detalj enda. De nærmeste ukene og månedene må det gjøres en mengde praktiske, økonomiske og juridiske avklaringer. Men i store trekk vil bygget se ut omtrent som på bildet her.

Saken fortsetter under bildet

Planlagt tilbygg til Idrettsbygget på Evje stadion. Det gamle bygget til høyre. Tegning: Morten Aasland/Smeland Byggservice

I løpet av noen ukers tid vil det bli satt ned en byggekomité til å gjennomføre prosjektet på vegne av samarbeidspartnerene. Det blir veldig spennende å følge prosjektet framover. På grunn av sjukdom m.v. hos prosjektleder Geir Daasvatn har det tatt litt tid å komme videre. Men nå er det lys i tunnelen og godt håp om at det etterlengtede klubbhuset kan komme opp.

(Vi gjør oppmerksom på at artikkelforfatteren er samme person som prosjektleder for klubbhuset)

 

 

Del "Klubbhus ved Evje stadion"