Gunnarsåna rett før utløpet i Bjørndalsvatnet 28. november 2015. Foto: Geir Daasvatn

Langs Kosåna har mennesker streifet rundt siden steinalderen

Kosånavassdraget strekker seg fra Egsåvatnet i Åseral, gjennom vestre deler av Hornnes og videre gjennom Bjelland til elva renner ut i Mandalselva ved Foss. Kosåna og naturen rundt byr på mange fine naturopplevelser og rike muligheter for friluftsliv.
Den gamle steinbrua over Kosåna ved utløpet av Kosvatn er fint restaurert. Foto: Geir Daasvatn

Vassdraget

Fra starten ved utløpet av Egsåvatn er flere vatn inkludert i vassdraget: Gunnarsvatnet og Bjørndalsvatnet i Hornnes, deretter følger Kosvatn, og nedenfor dette ligger Hattefossen. Her var det tidligere sagbruk. Bord og plank fra sagbruket ble kjørt med hest til jernbanestasjonen på MoisundSetesdalsbanen. Etter Kosvatn følger Øyvatnet før vassdraget kaster seg ut i Myglefossen og ned i Myglevatn på grensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder. Nede i Bjelland ligger Tveitevatnet og fra dette går Kosåna i svære fossestryk ned mot Foss.

Steinalderfunn

Områdene rundt Kosånavassdraget er rike på fornminner. I alt er det funnet minst 16 steinalderlokaliteter/boplasser. De aller fleste ligger ved store vatn: Tre ved Egsåvatn, tre ved Bjørndalsvatn, seks ved Kosvatn og tre ved Myglevatn. Bare én boplass er funnet ved selve Kosåna, og den ligger mellom Kosvatn og Myglevatn. De mange fornminnene et viktig bidrag til å forstå menneskenes utnyttelse av Mandalsvassdraget i forhistorisk tid. Funnene viser at det var et folkeliv å regne med i dette området alt i steinalderen, for 4-5000 år siden.

Ut på tur

Landskapet rundt Kosåna er et nydelig turområde. Jeg skal ikke nevne alle muligheter, for det er umulig. Bare fantasien setter grenser. Men du kan for eksempel feste sykkelen bak på bilen, og kjøre til Bjørndalsvatnet i Hornnes. Derfra kan du sykle på Matkronvegen nordover langs elva, som her kalles Gunnarsåna. På turen kommer du forbi de nedlagte gårdsbrukene Matkroni og Gåseflå. Rett før du kommer til Gunnarsvatnet, kan du oppleve det vakre synet av Gunnarsfossen. Er du i god form, kan du følge veien helt til Nedre Øyvatn. Da har du syklet omtrent 10 km. En sykkeltur her, kanskje i tida rundt løvspretten i mai, med fuglesang i trærne, blå himmel og bekkebrus i det fjerne, er bare helt magisk. Sparer du turen til høsten kan du få en minst like fin opplevelse, bare med andre farger.

Saken fortsetter under bildet

Matkroni. Foto: Geir Daasvatn

Hattefossen

En annen fin tur er å kjøre til Abusland og søre enden av Kosvatn. Det er rundt 12-13 km til Abusland fra Rv-9 ved Moisund. Den nydelige steinbrua ved utløpet av Kosvatn er verdt turen aleine. Bare 100 meters vei sør for brua ligger Hattefossen. Fra rundt år 1900 og en del år framover var det sagbruk her. Men sagbruket brant ned to ganger. I dag er det bare ruinene tilbake.

Hattefossen med sine to løp er et uendelig vakkert syn, kanskje spesielt i kveldinga og hvis det er litt vann i fossen. Men vi er jo alle forskjellige, og ser ting med ulike øyne. Så du må ta deg en tur selv, og finne ut hva du syns er finest å se!

Saken fortsetter under bildet

Hattefossen 22. juli 2017. Foto: Geir Daasvatn

Padletur

Hvis du har kajakk eller kano, kan en padletur rundt Bjørndalsvatnet og Kosvatnet kanskje være en god idé? De to vatnene er bare skilt med et smalt sund, med litt strøm imellom. Det var for en del år tilbake planer om å regulere Kosvatn, slik at Bjørndalsvatnet og Kosvatn ville bli et svært, sammenhengende kraftmagasin. Kraftstasjonen skulle da ligge nede i Bjelland. De planene blei det aldri noe meir ut av. En seinsommerkveld ved Kosvatn kan du leve lenge på!

Saken fortsetter under bildet

Kosvatn en sein augustkveld i 2014. Foto: Geir Daasvatn

Snart er det vår!

Det går skogsbilvei fra Abusland inn til Øyvatnet. Derfra er det bare en kort tur i lettgått terreng til den flotte Myglefossen og Myglevatn. Da er du praktisk talt på grensen mellom Evje og Hornnes kommune og Marnardal kommune.  Fra EgsåÅseral går det også skogsbilvei eit stykke sør-østover langs Egsåna mot Gunnarsvatnet i Hornnes. På vestsida av Bjørndalsvatnet går det en hyttevei et stykke sørover langs vatnet. Videre fra enden av veien er det ikke så langt å gå i terrenget til Den kvite sanden, ei nydelig sandstrand i nord-vestre enden av Kosvatn. Fra Roland i Bjelland kan du sykle eller gå vestover langs skogsbilvei forbi Valebrokk til søre enden av Myglevatnet og Tveitevatnet. Jeg har aldri vært innover langs den veien, så det blir ett av sommerens store mål for min del!

Enten du liker å sykle eller foretrekker å gå – langs veien eller ute i terrenget, kort eller langt – er det et hav av muligheter for nydelige naturopplevelser langs det vakre Kosånavassdraget!

 

 

Del "Langs Kosåna har mennesker streifet rundt siden steinalderen"