Gullrekka fra Landsskytterstevnet i 2009. F.v. Liv Flaat, Morten Tallaksen, Steinar Holte, Finn Bjørn Rørvik og Helene Hasseldal. Foto: Geir Daasvatn

LS-2019: Otra IL forbereder kjempestort dugnadsoppdrag!

Neste sommer, 1. – 9. august 2019, er det igjen Landsskytterstevne på Evje. Det er ventet rundt 5.500 skyttere, og totalt 20.000-25.000 besøkende til bygda vår. Fem skytterlag i regionen, herunder Evje og Hornnes skytterlag, er ansvarlige arrangører. Otra IL, ved hovedstyret, har tatt på seg kafeteria- og kioskdriften under stevnet.

Otra-leder Jan A. Haagensen er trygg på at medlemmene i Otra IL vil backe 100 prosent opp om dugnadsoppdraget! Foto: Geir Daasvatn

– Målet er å skaffe gode inntekter til idrettslaget. Vi har også et ønske om å vise alle – slik vi gjorde ved forrige Landsskytterstevne på Evje i 2009 – at Otra IL og bygdefolket kan løfte i flokk og få dette til! skriver Otra ILs leder Jan A. Haagensen i et informasjonsbrev som nylig er sendt ut til alle medlemmene i idrettslaget samt foreldre og foresatte.

Arbeidsoppdraget

Hovedtyngden av jobben blir arbeidsøkter på rundt 4-8 timer i kafeteria og kiosker (matservering, varesalg m.v.) under selve stevnet. Servering og salg i kafeteria og kiosker må utføres av ungdommer og voksne. Innsamling av søppel og flasker m.v. kan utføres av litt yngre jenter og gutter. Det blir også mye rydding (søppelrydding, flaskesamling osv.). I tillegg kommer en betydelig mengde for- og etterarbeid.

Dugnad og samhold

– Det er med stor ærefrykt vi har tatt på oss oppgaven, forteller Haagensen. Men vi føler oss trygge på støtte og oppbakking fra alle i hele idrettslaget. Slik skal vi sammen få utført oppdraget på en god måte for oppdragsgiveren, som er hovedkomitéen for LS-2019 på Evjemoen. Det er behov for et betydelig antall dugnadstimer. Spesielt i stevneuka 1. – 9. august må Otra IL ha et stort apparat i sving. Det er gøy å være med der det skjer noe stort, og det er stort å få til noe fint i sammen!

Vegen videre

Torbjørn Bjoraa på kontoret sitt i Sentrumsbygget. Foto: Geir Daasvatn

Hovedstyret i Otra IL har engasjert Torbjørn Bjoraa som prosjektleder. Han jobber for tiden med å sette opp en prosjektorganisasjon, og rekruttere dyktige hjelpere til nøkkelposisjoner. Med sin mangeårige bakgrunn fra Forsvaret, og sist som prosjektleder for Naturligvis 2018 på Evjemoen, er han en ideell mann for oppgaven.

Informasjon

Utover høsten og vinteren vil Torbjørn Bjoraa og gode medhjelpere i prosjektet ta kontakt med Otra-medlemmene, og foreldre og foresatte, for å be om hjelp til dugnadsoppdraget.

– Vi vil forsøke å holde alle godt informerte fram mot sommeren og det svære arrangementet, forsikrer Torbjørn.

Løfte i lag!

– Realistisk sett har vi ingen mulighet til å klare jobben uten massiv hjelp fra  Otra IL sine medlemmer og deres foreldre og foresatte. Otra IL er en enorm dugnadsklubb, som KAN mobilisere ved og mestre store oppgaver og arrangementer. Så vi kalkulere med medlemmenes fulle støtte, og ser fram til en strålende opplevelse av fellesskap, arbeidsglede, spenning og masse moro sommeren 2019.  Dette oppdraget skal vi løse sammen! avslutter de to «toppsjefene» i kor.

Les masse meir om Landsskytterstevnet 2019 på arrangørens Facebookside.

Del "LS-2019: Otra IL forbereder kjempestort dugnadsoppdrag!"