Lykke til med valget!

Av Geir Daasvatn

Meningene om sakene i lokalpolitikken kan være delte, og noen ganger kan vi krangle så busta fyker.

Skal vi bygge om den gamle skolen eller bygge ny? Skal vi ha bibliotek i sentrum eller på Verksmoen? Skal Fennefossen bygges ut eller ikke? Skal vi være positive til vindturbiner, eller passer de ikke inn i satsingen på turisme? Bør ikke kommunehuset være i sentrum? Hvor bør de nye boligene i bygda ligge? Er det lurt å ha byggefeltene i nærheten av skolene, eller er det like viktig å sikre boligtomter til alle deler av kommunen? Skal sentrum være for de myke trafikkantene eller for bilene?

Ingen politiker vil vel noen gang oppleve at hun eller han gjør alt rett – i velgerene sine øyne. Men når alt kommer til alt, er vi – eller ihvertfall sikkert de fleste av oss – veldig takknemlige for alle dere engasjerte mennesker i lokalsamfunnet som stiller opp og tar på dere å styre kommunen på vegne av oss alle sammen. Uansett hva resultatet blir på valgdagen, så vil vi si takk til alle dere som bruker tid og krefter på lokalpolitikken, til det beste for bygda og fellesskapet. Vi vet at dere etter beste evne vil prøve å gjøre det som er godt for lokalsamfunnet, og bidra til at Evje og Hornnes fortsatt skal være et framgangsrikt og positivt bygdesamfunn der vi bryr oss om hverandre og vil hverandre vel.

Skal vi driste oss til et lite ønske til slutt, kan det være: Ikke tenk alltid at løsningen må være i samsvar med partiets politikk. Mange ganger kan det gi en like god løsning hvis dere prøver å finne fram til hva som vil være best for innbyggerene dere skal tjene.

Takk for at dere stiller opp for oss, og godt valg 💝

Del "Lykke til med valget!"