Knut Kjetil og banken er en uhyre viktig medspiller i bygda. Arkivfoto: Geir Daasvatn

Markedsføringsavtale med Evje og Hornnes Sparebank

I dag har vi vært så heldige å bli invitert i møte med den alltid engasjerte banksjefen Knut Kjetil Møen i Evje og Hornnes Sparebank. Det var flere ting som sto på dagsorden hos den positive og kunnskapsrike bankmannen.

Det som er gledelig for oss i OpplevEvje, er at vi har gått gjennom utkast til en større og mer omfattende avtale med Evje og Hornnes Sparebank om profilering og annonsering på våre plattformer. Vi er veldig takknemlige, og samtidig litt stolte, over at en så stor og profesjonell aktør ser verdien i vårt arbeid lokalt.

Det som gjør saken ekstra gledelig, er at det sjeldent er vanskelig å finne gladsaker å skrive om herfra. Evje og Hornnes Sparebank er en veldig viktig bidragsyter på mange felt i kommunen. Banken bidrar virkelig i henhold til sine verdier, og er med og skaper et rikere bygdeliv for oss alle i Evje og Hornnes. Det er mange ting i denne bygda som ikke hadde blitt realisert, om ikke det hadde vært for den gode støtten fra banken.

Gir tilbake til bygda

Da vi besøkte Knut Kjetil i forbindelse med gaveutdelingen i 2019 kunne han fortelle:

– Banken er eid av kundene, som stort sett er oss som bor i bygda. Vi ønsker derfor sterkt å gi noe tilbake til bygda, til gode prosjekter, som kan komme hele bygda til gode.

– Det er deler av overskuddet foregående år vi deler ut, fortsetter han entusiastisk. For 2019 er det 300.000 kroner som skal deles ut. I tillegg til dette årlige beløpet kommer større enkeltprosjekter som banken tid om annet finner å kunne støtte.

– I 2011 bidrog vi for eksempel med 1 million kroner i gave til Evje og Hornnes kommune da den nye kunstgressbanen ble bygd på Evje. Det nye friidrettsanlegget på Hornnes (åpnet 2016) støttet vi med 500.000 kroner. Vi har vært med på å finansiere gards- og ættesoga for Evje med 1,6 milioner kroner. Den kommer trolig ut i løpet av året. I Evje Aktivitetspark/Trollbakken hoppanlegg har vi alt i alt støttet utbygger Otra IL skigruppa med 550.000 kroner.

Et stort apparat av dyktige og serviceinnstilte bankfolk! Foto: Geir Daasvatn

Vår lille prat hos Knut Kjetil drar ut. Det er ikke tvil om at vi har en veldig reflektert mann foran oss som ønsker å bidra positivt i bygda. Det som er ekstra gøy for oss som er så glade i heimbygda vår, er den positive innstillingen vi møter i banken.

Et godt sted å være

– Vi har sterkt ønske om å bidra til at bygda vår skal være et godt sted å bo, leve og drive næringsvirksomhet, forteller den entusiastiske banksjefen.

Det er mange av oss som har mye å være takknemlige for i banken. Enten det er den gode personlige oppfølgingen vi får som kunder, eller at vi benytter oss av de mange tilbudene som banken har vært med på å realisere. En ting er hvert fall helt sikkert: Det blir en glede for oss og følge banken ekstra tett i tiden fremover.

Del "Markedsføringsavtale med Evje og Hornnes Sparebank"