Motiverende Inspirasjonskveld!

Tim Davis ønsket alle hjertelig velkommen til TrollAktiv denne lune sommerkvelden. Tim har bygd opp en fantastisk bedrift sammen med sin kone Gjertrud Forgard og mange gode ansatte og hjelpere. Foto: Geir Daasvatn

Det var et yrende folkeliv på plenen på det fantastiske anlegget til TrollAktiv på Syrtveit for et par uker siden. Vi var invitert som en del av programmet til Inspirasjonskvelden for næringslivet i bygda. Evje Handel og Serviceforening, Evje og Hornnes Sparebank og Evjemoen Næringspark stod bak invitasjonen. Det kunne vi selvsagt ikke si nei til. Det var samlet mennesker fra ulike næringer, som var kommet for å bli inspirert og høre på spennende innlegg fra Handelsstandens leder Else Haugland, daglig leder i TrollAktiv Simon Hansen, Gutta krutt i OpplevEvje, banksjefen i verdens beste sparebank Knut Kjetil Møen og Roy Bakke i Visit Setesdal.

Vi følte vi var på rett plass da Else innledet det offisielle programmet. – Vi må jobbe sammen for å lykkes, og vi må unne hverandre suksess, var hennes klokkeklare budskap. Det er jo helt innenfor kjerneverdien i vårt eget prosjekt. Det handler om å se litt stort på ting, og å utnytte styrkene til hverandre.

Hver for seg er vi gode, sammen er vi ganske så unike!

Else innledet kvelden med å fortelle om stort engasjement og godt samhold i Evje Handel og Serviceforening.

Else. Arkivfoto

– Det er gøyere å jobbe sammen og lykkes enn å lykkes alene, for da kan vi feire sammen, strålte den engasjerte lederen i innledningen.

Else kom selvsagt innom sjokket alle hadde vært gjennom rundt covid-19-pandemien. Ingen bedrifter i Setesdal hadde nok det ordet i sine risikoanalyser eller sine kriseplaner. Alt ble avlyst på Dølen Hotel, og det samme skjedde hos flere av bedriftene i Setesdal. Det førte til mange deprimerte forretningsdrivende.

– Det var skummelt å se ut over Evje, og se alle de mørke lokalene, fortalte Else. Men nå ser vi at aktiviteten øker, og ting går tilbake mot normalen. Heldigvis!

Else fortalte litt om ideen bak og gjennomføringen av nettsiden Evjehandel.no. På kryss og tvers av næringer var det en enormt positiv innstilling hos alle involverte. Det gjorde det mulig å få nettsiden opp å stå på rekordtid. Det er så fint når gode krefter drar i samme retning for å tenke nytt og skape noe!

Else avsluttet med å trekke de store linjene. I mars var det omtrent kroken på døra. Nå er det travle tider i Evje og de næringsdrivende løper beina av seg!

Simon på TrollAktiv

Simon er en allsidig mann. Han går lett fra foredrag for næringslivsledere til kajakken borte i Syrtveitsfossen! Foto: Geir Daasvatn

Simon Hansen er daglig leder på TrollAktiv. Han kunne fortelle oss at bedriften startet opp for 26 år siden. De utvikler stadig nye aktiviteter og opplevelser. Normalt er det 20 årsverk på TrollAktiv. De selger mye pakketurer, og har aktiviteter og overnatting som hovedgesjeften.

Nå i år er det ny laser-tag, og de har også noe wheel som en del av nyhetene. TrollAktiv har imponerende 25 aktiviteter å tilby, og klasseturer som en hovedaktivitet. De har besøkende fra hele Norge, og er svært populære for skoleklasser i Danmark.

– Vi er veldig glade i samarbeid, og er interessert i å jobbe sammen med alle som driver med noe positivt i området, smilte den entusiastiske engelskmannen. Vi jobber godt sammen med Neset Camping, og har jobbet lenge sammen med Evjetun som sender grupper ukentlig til TrollAktiv. Vi har også startet samarbeid med Dølen Hotel om pakkereiser.

– Vi har et godt samarbeidet med lokale bedrifter og fagfolk, og bruker alltid lokale håndtverkere, avsluttet Simon.

Surfebølgen

Glenn Håkonsen snakket litt om den spennende surfebølgen i Syrtveitsfossen. Planleggingen startet for to år siden. Surfing er en enorm aktivitet på verdensbasis. Nå vil de lokale entusiastene bygge en svær bølge i Otra, rett ovenfor Fiskeanlegget på Syrtveit. Bølgen vil ventelig skape en enorm aktivitet både på Evje og i hele dalen. Det blir den aller første av sitt slag i Norge. Bølgen skulle egentlig blitt etablert nå i 2020. Men på grunn av enorme snømengder i fjellet oppover i Setesdal, og tilsvarende mye smeltevann og vannføring i Otra, lot det seg desverre ikke gjennomføre.

– Det var rett og slett teknisk umulig å få til en slik reduksjon i vannføringen som vi trengte i en kort byggeperiode, opplyste Glenn.

Men hovedarkitekten bak det imponerende Trollbakken hoppanlegg på Evje er som kjent ingen mann som lar seg stoppe av uventede hindringer. Han garanterte glatt at prosjektet ville bli gjennomført om mulig allerede neste år.

Setesdølen fortjener skryt

Så var det oss da. Vi snakket litt om hva vi holder på med, og hva vi synes er viktig for å bygge merkevaren Evje. Siden Setesdølen ved redaktør Sigurd Haugsgjerd var til stede også under vårt lille innlegg, måtte vi selvsagt skryte av deres oppsving i dekningen av stoff fra Evje og Hornnes. Det at de også har digitalisert seg er positivt for å nå enda lengre ut med nyheter fra Setesdal. Ellers bablet vi mye rundt våre verdier og visjoner. Men de fleste begynner jo å bli godt kjent med oss, så vi bruker ikke mer spalteplass på oss nå.

Knut Kjetil og banken i koronakrisen

Knut Kjetil og banken er en uhyre viktig medspiller i bygda. Arkivfoto: Geir Daasvatn

Knut Kjetil Møen var nestemann på listen. Innleggene før ham, og bredden i publikum, inspirerte den dyktige banksjefen.

– Jeg blir imponert av kompetansen og engasjementet som er samlet; det kommer til å gå bra for Evje i fremtiden også.

Knut Kjetil var opptatt av sin bransje og hva de kan bidra med for næringslivet. Han mente at man ikke måtte grave seg ned i problemene. Hovedfokuset deres i banken var å være en god partner for kundene. Døren skulle være lett å komme inn i Evje & Hornnes Sparebank. Banken brenner virkelig for lokalsamfunnet.

– Går det bra for kunden så går det bra for banken også, smilte den engasjerte bankmannen. Det er utrolig viktig å ha med seg at det er kundene som eier oss; lokale penger går inn i banken og settes i sving til utvikling på Evje.

– Det er viktig å prøve å forstå hverandre, formante Knut Kjetil. Hvis vi ikke forstår hverandre, kan vi heller ikke jobbe sammen.

Knut Kjetil avsluttet sitt innlegg med å understreke bankens visjon: «Lokalbanken for et rikere bygdeliv»!

Visit Setesdal

Roy Bakke er daglig leder i den felles reiselivssatsingen i Setesdal, Visit Setesdal. Roy snakket om viktigheten av samarbeid, og verdien av det lokale. Engasjementet må starte lokalt. Han fortalte at de prøver å markedsføre Setesdal som en spektakulær dal. Formålet med Visit Setesdal er å samle og promotere reiselivsnæringen i Setesdal. Samarbeid utvikler seg bra, og det er 21 medlemmer i nettverket i dag.

Visit Setesdal er finansiert av kommunene i Setesdal. Roy fortalte de fremmøtte at Visit Setesdal har fokus på å markedsføre Setesdal som bærekraftig reisemål. Det betyr at alle skal jobbe for at tilbudene skal være bærekraftige. Å kunne reklamere med at Setesdal er et bærekragtig reisemål, er et stort salgsfortrinn i det utenlandske markedet. Visit Setesdal jobber aktivt med å få flere til å besøke Setesdal og til å bruke dalen. Roy mente det var veldig positivt med Unesco-status for kulturarven i Setesdal; en nyvunnet status som de håper å virkelig kunne utnytte i sin markedsføring.

For oss var veldig trivelig å være samlet med alle typer engasjerte mennesker fra de ulike næringene. Vi for vår del lærte mye og fikk masse nye ideer og inspirasjon. Så håper vi det var flere som fikk utbytte av denne særdeles hyggelige kvelden hos TrollAktiv!

Del "Motiverende Inspirasjonskveld!"