Naturbruksdag på KVS Bygland 10. oktober 2019. Foto: KVS Bygland

Naturbruksdag på KVS Bygland

Tradisjonen tro har KVS Bygland også i 2019 samlet alle 9-klassingene i Setesdalsregionen til Naturbruksdag . I år ble arrangementet gjennomført 10. oktober.

Alle bilder: KVS Bygland

Skogens betydning for oss alle

Skogselskapet i Agder er en ideell organisasjon, der formålet er å fremme skogens mangfoldige betydning for allmenheten og jobbe for et godt skogbruk. En av de viktigste delene av deres arbeid retter seg mot barn og unge. Det er viktig å formidle kunnskap til nye generasjoner, og å bidra til at unge blir glade i naturen. Videre er rekruttering til naturbruksfag som skogbruk og landbruk viktig for å få riktig og god kompetanse for fremtiden. Gjennom prosjektet «Velg Naturbruk» jobber selskapet aktivt for dette.

Det var populært å få prøve hestetransporten! Foto: KVS Bygland

120 elever – 600 pølser!

10. oktober kom i overkant av 120 elever fra hele Setesdal + Åseral (Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Åseral) til KVS Bygland for en spennende dag, der man kunne få en smakebit på hva Naturbruksutdannelse er. Det er ikke ofte alle ungdommer fra ett årskull fra hele regionen er samlet. Rammen er en sosial utedag med vennskapelige konkurranser, praktiske oppgaver og kunnskap om skog, jordbruk, jakt og fiske, samt å vise det studietilbudet som finnes lokalt i dalen innen fagområdene.

Når vi forresten snakker om «smakebit», så klarte de 120 elevene og noen voksne å spise opp minst 600 pølser i løpet av dagen. Det blir et bra snitt pr. person!

Flere av de voksne bidrog entusiastisk til å tømme pølsegryta. Foto: KVS Bygland

Felles løft

Skogselskapet var arrangør, men store deler av organisasjonene knyttet til primærnæringen var med og bidrog. Det var bare positivitet å møte! Her nevnes Skogeierlaget, kommunene med «Faghjelpen i skogbruk», elever og lærere ved KVS Bygland, informasjonskonsulenten i Skogselskapet, Norsk Landbruksrådgiving i Agder mfl.

Setesdal Regionråd støttet også i år arrangementet ved å dekke transportkostnader for skolene.

– Vi håper å kunne gjenta dette også neste år, forsikrer Skogselskapet i en melding til OpplevEvje i etterkant av den flotte dagen.

Del "Naturbruksdag på KVS Bygland"