Hva er OpplevEvje?

OpplevEvje er et prosjekt med siktemål å markedsføre Evje og Hornnes bedre for omverdenen, og samtidig få bedriftene i bygda til å jobbe bedre sammen for å styrke og utvikle Evje som merkevare. Initiativtaker er Leif Jørgen Versland.

Verden forandrer seg i rasende tempo. Alle kjemper om vår og kundenes oppmerksomhet. Vi må bli mer synlige, spesielt på nett. Markedsføringen skal skje via en ny, felles digital plattform kalt «OpplevEvje». Det er åpnet en egen nettside for prosjektet, OpplevEvje.no, og på litt sikt er tanken å få laget en app som knyttes opp mot kundens mobiltelefon. Den bakenforliggende tanken – drømmen – er å bidra til enda større aktivitet og verdiskapning for alle i den kjære heimbygda vår.

Foto: Geir Daasvatn

Hvem retter vi oss mot?

Prosjektet er rettet mot alle næringsdrivende i kommunen og regionen. Lokale arrangører av arrangementer, lokale organisasjoner og regionale attraksjoner og reiselivsmål er også aktuelle samarbeidspartnere. Tanken er å tilby et felles markedsføringsopplegg på digitale medier. Ved hjelp av større synlighet, kryssmarkedsføring, videopresentasjoner, fotografier, direkte kundekontakt og andre metoder ønsker OpplevEvje kort sagt å tilby en bedre markedsføring for næringsdrivende i bygda – til en lavere pris enn dagens markedspris.

Hvem står bak OpplevEvje?

Leif Jørgen på Europris Evje er altså mannen bak idéen. Med seg i prosjektet har han Jon Gunnar Kjetså. I det daglige jobber Jon Gunnar som inspektør på KVS Bygland. Men han har helt fra tidlig ungdom vært brennende engasjert i frivillig arbeid i heimbygda si, og har også lang fartstid i lokalpolitikken. Jon Gunnar har slått seg til i Flatebygd med den kjære familien sin, og vil så gjerne bidra til at bygda skal være en god plass å leve for barn og voksne.

Geir Daasvatn er med som en slags freelance fotograf og skriver. Han er opprinnelig jurist. Men pga. sjukdom er han nå dessverre blitt uføretrygdet.

Hva skjer nå?

Prosjektet er fortsatt i støpeskjeen. På nettsiden vil vi presentere alle bedriftene i bygda med navn, bilder, video og en kort beskrivelse av bedriften. Det vil bli produsert masse video- og fotostoff av høyest mulig kvalitet fra lokalmiljøet. Det vil også bli jobbet mer direkte inn mot næringslivet, for å presentere prosjektet og idéen bak det grundigere. På sikt er det tanken å etablere et aksjeselskap som skal ta prosjektet videre, og – håper vi – bli et fast treffsted for næringslivet i kommunen og regionen.

Heia Evje! Det er VI – oss alle sammen – som ER Evje. Framtida lager seg ikke sjøl. VI må skape den SAMMEN!

 

Hei. Lurer du på noe?

Send
ei melding, så hører du fra oss!