Leif Jørgen er veldig fornøyd med at Evje og Hornnes kommune ser verdien i prosjektet han har tatt initiativ til. Foto: Geir Daasvatn

OpplevEvje – Hva er det?

OpplevEvje er et markedsføringsprosjekt, med siktemål å markedsføre Evje og Hornnes bedre for omverdenen. Vi ønsker også å få bedriftene i bygda til å jobbe bedre sammen for å styrke og utvikle Evje som merkevare. Prosjektet er satt i gang av butikksjef Leif Jørgen Versland på Europris Evje.

Vi må bli mer synlige!

Verden forandrer seg i rasende tempo. Alle kjemper om vår og kundenes oppmerksomhet. Vi må bli mer synlige, spesielt på nett. Markedsføringen skal skje via en ny, felles digital plattform kalt OpplevEvje. Det er satt opp en egen nettside for prosjektet, OpplevEvje.no. og om ikke lenge også en app som knyttes opp mot kundens mobiltelefon. Den bakenforliggende tanken – kall det gjerne drømmen – er å bidra til enda større aktivitet og verdiskapning for alle i den kjære heimbygda vår.

Hvem som er målgruppa

Prosjektet OpplevEvje er rettet mot alle næringsdrivende i kommunen og regionen. Lokale arrangører av arrangementer, lokale organisasjoner og regionale attraksjoner og reiselivsmål er også aktuelle samarbeidspartnere. Tanken er å tilby et felles markedsføringsopplegg på digitale medier. Ved hjelp av større synlighet, kryssmarkedsføring, videopresentasjoner, fotografier, direkte kundekontakt og andre metoder ønsker OpplevEvje kort sagt å tilby en bedre markedsføring for næringsdrivende i bygda – til en lavere pris enn dagens markedspris.

Hvem vi er som jobber med prosjektet

Jon Gunnar Kjetså på BDO Idrettsskole sommer 2013. Foto: Geir Daasvatn

Leif Jørgen på Europris er altså mannen bak idéen. Med seg i prosjektet har han Jon Gunnar Kjetså. I det daglige jobber Jon Gunnar som inspektør på KVS Bygland. Men han har helt fra tidlig ungdom vært brennende engasjert i frivillig arbeid i heimbygda si, og har også lang fartstid i lokalpolitikken. Jon Gunnar har slått seg til i Flatebygd med den kjære familien sin, og vil så gjerne bidra til at bygda skal være en god plass å leve for barn og voksne.

Geir Daasvatn er med som freelance fotograf og skriver. Han er opprinnelig jurist. Men pga. sjukdom er han nå dessverre blitt uføretrygdet.

Vi er så vidt i gang

Prosjektet er fortsatt i støpeskjeen. Facebooksida er den spede starten. Nettsida OpplevEvje.no er så vidt oppe og står, og vil sakte men sikkert bli fylt med relevant innhold.  Så kommer til slutt den nevnte appen. På nettsida vil vi presentere alle bedriftene i bygda med navn, bilder, video og en kort beskrivelse av bedriften. Det vil bli produsert masse video- og fotostoff av høyest mulig kvalitet fra lokalmiljøet. Vi kommer også til å jobbe mer direkte inn mot næringslivet, for å presentere prosjektet og idéen bak det grundigere. På sikt er det tanken å etablere et aksjeselskap som skal ta prosjektet videre, og – håper vi – bli et fast treffsted for næringslivet i kommunen og regionen.

Heia Evje! Det er VI – oss alle sammen – som ER Evje. Framtida lager seg ikke sjøl. VI må skape den SAMMEN!

Del "OpplevEvje – Hva er det?"