Det svære OpplevEvje-apparatet har tenkt mye og lenge. Konklusjon: Nå gir vi oss mens formen er god! Foto: Privat

OpplevEvje – Hvem vi er og hva vi gjør

OpplevEvje er et privat firma (AS). Målet vårt er å markedsføre Evje og Hornnes og regionen enda bedre for oss selv og omverdenen, enn hva som har vært tilfellet så langt.

Artikkelen er en utvidet og oppdatert versjon av stykket som stod i «Sommer på Evje»-magasinet til LS-2019.

Initiativtaker til foretaket var Leif Jørgen Versland, som den gang (2018) var butikksjef på Europris Evje. Vi fikk noe etableringsstøtte fra Evjemoen Næringspark. Vi har en god medspiller i Evje Handel og Serviceforening. Vi har markedsføringsavtaler, på forretningsmessig grunnlag, med Evje og Hornnes Sparebank og Evje og Hornnes kommune. Ut over dette er prosjektet i hovedsak finansiert gjennom inntekter fra bedriftspresentasjoner på nettsida vår. Det har så langt ikke vært økonomi til å ta ut lønn for nedlagt arbeidsinnsats.

Markedsføring på nettet 

«Alle» kjemper om oppmerksomheten vår. Nå i koronatiden er dette ekstra tydelig. Vi har ment at vi i Evje & Hornnes må bli mer synlige, spesielt på nett. Markedsføringen skjer via en felles digital plattform, som vi har kalt «OpplevEvje». Vi har en nettside, OpplevEvje.no, en aktiv Facebookside og en bra Instagramkonto med veldig mange fine bilder fra bygda vår. Tanken vår, det som ligger bak engasjementet, er å bidra til enda større aktivitet og verdiskapning for alle i den kjære heimbygda vår. Nå i 2020 er dette som vi alle vet blitt ekstra viktig.

Tanken vår ved oppstarten i 2018 var å tilby et felles markedsføringsopplegg på digitale medier. Ved hjelp av større synlighet, kryssmarkedsføring, videopresentasjoner, fotografier, direkte kundekontakt og andre metoder ønsket vi å tilby en bedre markedsføring for næringsdrivende i bygda – til en lavere pris enn dagens markedspris. Vi har imidlertid ikke klart å skaffe oss så store inntekter at alt dette har kunnet gjennomføres. For eksempel har vi ikke hatt økonomi til å lage så mange videopresentasjoner fra bygda som vi har ønsket.  Men vi jobber ufortrødent og fulle av optimisme videre, bare på et litt lavere gir.

Hvem vi er

Leif Jørgen Versland var altså mannen med idéen. Av personlige grunner har han overlatt rollen som daglig leder til Geir Daasvatn. Men bortsett fra rollen som administrativ leder, er han like aktiv som skribent om næringslivet og masse annet. Han er også i ferd med å trene seg opp til å bli en dyktig dronefotograf. Det gir oss et enormt løft i hvordan vi kan presentere heimbygda vår på nettet. OpplevEvje er en fritidsbeskjeftigelse for Leif Jørgen. Han jobber ellers i 100 % stilling som rådgiver i Oppfølgingsenheten Frisk. Geir har som nevnt overtatt som daglig leder. Han er også hovedmannen bak presentasjonen av alle turløypene og attraksjonene vi har på OpplevEvje.no. Geir er jurist, men pga. sjukdom dessverre uføretrygdet. Veronica Versland har ansvar for den fine Instagramkontoen. Inge Fredriksen er vår datakyndige medhjelper, og ansvarlig for oppsettet av nettsida som vi er så stolte av.

Nettsida OpplevEvje.no er hovedplattformen for å presentere Evje og Hornnes og alt vi har å by på. Alle bedriftene i bygda som ønsker å være med, kan her bli presentert med navn, bilder og en kort beskrivelse av bedriften. Til tross for den svake økonomien, har vi i de 2 ½ årene vi har virket klart å produsere masse video- og fotostoff av høy kvalitet fra lokalmiljøet. Vi har laget både sommer- og vinterfilm om bygda. Videoene er enormt populære, og er sett av titusener av mennesker.

Artikkelen fortsetter under bildet

All honnør til kommunen, som har hivd seg rundt og fått flyttet Turistinformasjonen til Infobygget i sommer! Foto: Leif Jørgen Versland

Leif Jørgen skal være prosjektleder for Turistinformasjonen i sommer

Nå i sommer, fra 15. juni til 15. august, er vår mann Leif Jørgen Versland engasjert av kommunen til å organisere og drifte den kommunale Turistinformasjonen. Den vil i sommer bli flyttet fra biblioteket på Verksmoen opp i Infobygget i Evje sentrum. Vi erfarte i fjor sommer, da vi dreiv vårt private «Infosenter» der, at det var et stort behov for å ha Turistinformasjonen nærmere der de fleste turistene er. Vi gleder oss stort over at kommunen nå har tatt dette skrittet. Vi håper at virkelig mange innbyggere i kommunen, hyttefolk, besøkende i bygda, turister og andre interesserte vil stikke innom Turistinformasjonen i sommer. Og – ikke minst – at de som er innom vil ha nytte og glede av tiltaket!

Heia Evje og Hornnes!

Det kan være vanskelig for små bygdesamfunn som vårt å holde folketallet og «driven» oppe. I år er det en helt spesiell situasjon. Mange bedrifter og forretninger har hatt noen veldig krevende måneder i vår, med koronakrise og et stort inntektsbortfall. Nå må alle gode krefter forene seg, slik at sommeren blir en gedigen opptur for oss alle sammen! Vi er glade i heimbygda vår. Vi tror bygda har ei god fremtid. Heia Evje & Hornnes!

Del "OpplevEvje – Hvem vi er og hva vi gjør"