OpplevEvje i Infobygget i sentrum i sommer!

OpplevEvje AS har inngått avtale med Setesdal informasjons- og kompetansesenter AS (SIK) om å låne Infobygget i Evje sentrum i juni – august. Formålet er å prøve å markedsføre heimbygda vår og om ønskelig Setesdal på en enda bedre måte, i den kanskje travleste sommeren noen gang i vårt distrikt.

Evje og Hornnes på Setesdalswiki

Det er OpplevEvje-sjef Leif Jørgen Versland som har forhandlet frem avtalen med styret i SIK. Vi er utrolig takknemlige for den positive innstillingen vi har møtt. Samtidig håper vi det kan gi en gevinst også for bygda, at dette veldig sentrale bygget rett ved innkjørselen til Evje sentrum ikke blir stående tomt i sommer.

Detaljene er ikke avklart

Prosjektet er kommet veldig brått på de siste dager, så vi vet knapt selv detaljene i hvordan opplegget skal utformes. Leif Jørgen løper nå fra instans til instans, og fra kontor til kontor, for å prøve å samle trådene litt. I en kort liten pustepause, rekker han å si et par ord om tankene sine til sin utskremte medarbeider Geir:

Jeg har grunnet på dette en liten stund. Inntil tomta og bygget eventuelt blir solgt, slik planen er fra eierene sin side, er det jo synd om eiendommen skal stå ubrukt. Dette er den perfekte plasseringen med tanke på det opplegget vi driver i OpplevEvje. Nå som Evje går inn i det travleste året noensinne, vil vi prøve å promotere den fantastiske bygda vår og alle aktiviteter på en enda bedre måte for besøkende og fastboende. Vi håper å få til å lage en atmosfære i og rundt bygget, som gjør at Evje vil bli husket av alle som har vært innom!

Leif har nå fått roet pulsen litt, men må haste videre for å avklare mer omkring den korte og hektiske sommerdriften av Infobygget.

Det blir travelt i Evje sentrum i sommer! Frøydis Kile og Trine Uleberg er to humørfylte damer vi håper å få slått av en prat med også i år. Foto: Geir Daasvatn

Gode samarbeidspartnere i Evje og Hornnes og hele Setesdal er velkommen!

OpplevEvje skal ikke gå Turistinformasjonen i Evje og Hornnes bibliotek i næringen, eller drive offisiell turistinformasjon. Vi har et veldig åpent og tillitsfullt forhold til Evje og Hornnes kommune, og har diskutert opplegget med kommunens folk på forhånd. Vi skal markedsføre Evje og Hornnes på samme vis som vi hittil har gjort på OpplevEvje.no, på Facebook og Instagram. Men nå i sommer blir det altså en mulighet for både bygdefolket og besøkende i bygda til å oppsøke oss og få personlig kontakt og direkte informasjon i tillegg.

Vi er veldig åpne for at både organisasjoner og bedrifter, i vår egen bygd og hele Setesdal, kan bli med i opplegget. Kanskje noen kommuner også kunne trekke veksler på muligheten til markedsføring og turistinformasjon? Dette er som alt nevnt så ferskt at vi ikke engang selv helt vet hvordan driften kan organiseres. Men vi ser for oss at større reiselivsbedrifter kanskje kan ha stand eller presentasjoner i bygget. Mindre virksomheter ønsker kanskje bare hjelp til å dele ut brosjyrer, eller at vi informerer om tilbudet deres på annet vis. I det hele tatt kan vi her tilpasse oss nesten ethvert fornuftig innspill. Vi vil strekke oss langt for å være en positiv bidragsyter til markedsføring av Evje & Hornnes og Setesdal i hele sommer.

Rafting i Syrtveitsfossen. Evje og Hornnes, ja hele Setesdal, er full av spennende opplevelser om sommeren! Foto: Geir Daasvatn

Noen utgifter til lån av bygget, og kostnader ved driften inkludert lønn, følger naturligvis med på kjøpet. Vi har begrensede inntekter i OpplevEvje så langt. Slikt samarbeid som nevnt må vi selvsagt beregne en viss godtgjørelse for, slik at vi holder hodet over vannet økonomisk. Men hvis det er en interesse for et nærmere samarbeid, er vi ganske så sikre på at vi sammen skal kunne bli enige om levelige betingelser.

Vi oppforder derfor alle som måtte være interessert i å høre mer om dette til å ta kontakt. Vi vil gjerne understreke at markedsføring av hele Setesdal, og kanskje sørover også, altså er høyst aktuelt. Evje kan sies å være inngangsporten til Setesdal, og ihvertfall vi selv liker å omtale oss som «Hjertet i Agder». Vi bidrar derfor gjerne etter beste evne til å markedsføre hele dalen og regionen i sommer. Det ville være en stor glede for oss om vi kunne være til nytte også utenfor vår egen bygd.

Enkel kafédrift

Vi ser for oss at det bør være en veldig enkel kiosk- eller kafédrift i Infobygget gjennom sommeren. Både turister og fastboende som stikker innom, bør kunne få kjøpe en vaffel og en kaffitår for en rimelig penge. Is og brus vil nok sikkert mange også etterspørre. Hvordan vi skal få dette til vet vi ikke akkurat nå. Men det er et par uker til planlagt åpning, så noe er vi temmelig sikre på å få til.

TV-skjermer og Evje Kameraklubb

Utsikt nordover i Setesdal fra Horgeknipen på grensa mellom Evje og Hornnes og Bygland 23. juli 2014. Med Evje Kameraklubb på laget vil alle som besøker oss kunne få et førsteklasses inntrykk av vakre Setesdal. Kanskje bildene kan være med og inspirere enda flere til å bruke alle turmulighetene i lokalmiløet? Foto: Geir Daasvatn

Opplegget er altså fortsatt mye i det blå. Men vi tar sikte på å installere minst et par storskjermer inne i bygget, der informasjon og presentasjoner av bygda og Setesdal m.v. kan rulle og gå. Vi har også fått med Evje Kameraklubb på laget. Klubbens medlemmer vil stille ut bilder de har tatt i bygda og dalen, i stort format. Slik kan både turister, hyttefolk og fastboende få et innblikk i hvilke skatter som finnes i naturen rett rundt oss. Vi gleder oss veldig til å kunne vise bildene frem for alle! Noen av bildene, eller kanskje alle for den saks skyld, vil også være til salgs.

Virker dette spennende? Ta kontakt!

Vi kommer tilbake med masse meir om opplegget når vi bare får ryddet litt i våre egne tanker! Vi må ihvertfall ha inn noen møbler i bygget, få på plass noen informasjonsskilt utendørs, sjekke at vi har vann og strøm, og ellers ta fatt på alt som må være klart til åpning. Hvis vi ikke helt går skoene av oss, tenker vi oss en fin åpningsdag 30. mai, når Tour of Norway suser forbi Evje.

Har du eller din bedrift lyst til å være med på laget og lage noe spennende sammen med oss? Ta kontakt!

Del "OpplevEvje i Infobygget i sentrum i sommer!"