Det svære OpplevEvje-apparatet har tenkt mye og lenge. Konklusjon: Nå gir vi oss mens formen er god! Foto: Privat

OpplevEvje: Legger om driften etter sommerferien

OpplevEvje er et privat AS. Selskapet ble startet opp vinteren 2018. Vi to som står bak er Leif Jørgen Versland og undertegnede Geir Daasvatn. Etter en tid i tenkeboksen har vi bestemt oss for at vi ikke kan fortsette driften slik den har vært fram til nå. Vi må gjøre noen drastiske grep for å få «prosjektet» til å fungere.

Leserinnlegg av Geir Daasvatn

Det viktigste formålet med firmaet – selve forretningsideen – var å prøve å gjøre Evje & Hornnes mer synlig på nettet. Gjøre heimbygda vår og «merkevaren» Evje bedre kjent, så å si.

Vi må i ettertid bare innse at vi bommet grovt på «markedet» med den ideen. Vi tror – eller håper ihvertfall – at mange har fulgt med på OpplevEvje og kanskje også satt pris på arbeidet vårt. Men vi har – enkelt sagt – ikke klart å skaffe oss noen inntekter av synderlig betydning fra dette arbeidet. I all næringsvirksomhet, også vår, er det et mål å få til et økonomisk resultat. Det har vi altså ikke fått til så langt.

Når vi da tenker oss om, etter 3,5 års drift med prøving og feiling, er konklusjonen enkel: Den type bedrift som vi drømte om å få til er ikke liv laga på Evje, i hvert fall ikke med oss som drivere.

OpplevEvje fortsetter – i en annen form

Vi har derfor bestemt oss for at vi vil – eller rettere sagt må – legge om driften av OpplevEvje.

Vi vil avslutte bedriftsoversikten på OpplevEvje.no i sin nåværende form. Vi er veldig takknemlige for alle de fine butikkene og bedriftene som har hatt en avtale med oss om oppføring der. Men de avtalene alene har ikke gitt nok inntekter til å forsvare en videre drift på dagens nivå. Butikker og bedrifter som fortsatt ønsker å ha en oppføring hos oss er hjertelig velkommen til det. Men da til en sterkt redusert pris, og uten ytterligere forpliktelser for oss. I stedet kan de som ønsker bestille redaksjonell omtale når de selv måtte ønske det, mot en fair betaling. På dette viset frigjør vi oss fra forpliktelser, og står fritt til å justere driften til situasjonen til enhver tid. Spesielt gjelder det den økonomiske situasjonen. Samtidig kan de bedriftene som ønsker profilering gjennom vårt apparat fortsatt få det. Det er «vinn-vinn» for alle parter.

Vi kommer trolig også til å avvikle aktivitetskalenderen på OpplevEvje.no. Til tross for at registrering av et arrangement i kalenderen er gratis, får vi veldig få henvendelser om oppføring der. Å opprettholde kalenderen krever arbeid og medfører også noen kostnader. Når etterspørselen er minimal, er det nok mer fornuftig å bruke de kreftene og pengene på andre deler av virksomheten.

Nettsida og Facebooksida til egne interesser

Vi har lagt enormt med arbeid i å bygge opp en – synes vi sjøl – fin nettside med mye bra innhold. Den tekniske utformingen av nettsida har Inge Fredriksen hatt ansvaret for. Han har gjort en nydelig og veldig verdifull jobb. De sakene vi har laget etter besøk i bedriftene og butikkene er veldig mye lest. Vi har en turseksjon med over 110 turforslag/attraksjoner i nærmiljøet pluss Setesdal som er mye populær. Det har vært rundt 800.000 sidevisninger totalt fram til i dag. I hver eneste én av de sidevisningene er merkenavnet «Evje» eksponert på ett eller annet vis. Facebooksida er også godt etablert, med over 6.800 følgere. Der publiserer vi rundt 20–35 innlegg med stort og smått hver eneste uke. Innleggene har som oftest en rekkevidde på 1.000–2.000 personer, og mange flere tusen når det er noe spesielt. Sommerfilmen fra Evje er vist over 85.000 ganger. Derfor har disse to sidene en veldig stor verdi for oss personlig, selv om vi dessverre ikke har klart å overbevise så mange andre om (den økonomiske) nytten.

Nettsida og Facebooksida vil vi derfor opprettholde. Men vi vil da stå fritt, og bruke dem til formål som passer bedre til våre egne personlige interesser. Pr. i dag har vi ikke noen klar plan for hva det kan være. Men et slikt stort potensiale for å spre et positivt budskap vil vi jo gjerne få utnyttet til noe bra.

Oppsummert

Vi legger altså om driften av OpplevEvje AS etter sommerferien. OpplevEvje sin nettside og Facebookside vil leve videre, men da som verktøy vi i større grad vil prøve å utnytte til våre egne formål. Vi vil fortsette å skrive om likt og ulikt som skjer i den fine heimbygda vår. Men da med utgangspunkt i våre egne interesser og tanker om utviklingen av bygda, og ikke som et ledd i en generell markedsføring av Evje og Hornnes og alt som skjer.

Vi håper mange gode lesere vil følge med oss videre. Men vi har også stor respekt for at noen da kanskje vil finne det mindre aktuelt, og hopper av lasset. 

Del "OpplevEvje: Legger om driften etter sommerferien"