Leif Jørgen og kompanjong Geir er i tenkeboksen!

OpplevEvje: Mindre aktivitet på nettsiden – i tenkeboksen om fremtiden

Det er mange som savner flere nyheter fra oss. De siste ukene har vi fått flere henvendelser om dette. Det har gjort at vi har behov for å fortelle litt om hvorfor det er mindre aktivitet.

Vi har prøvd og feilet, for så å prøve igjen, for å finne en driftsform som er forenelig med både egeninnsats, nytteverdi, kundetilfredshet og mange andre forhold som er viktige for oss i prosjektet. Vi vil at det skal være nyttig, både for de vi lager sakene for, men ikke minst for de potensielle kundene som lurer på hva som skjer på Evje. Det var aldri meningen å bli noen nyhetsavis som drev oppsøkende virksomhet, men en plattform hvor vi kunne dele gladsaker om både bedrifter og andre saker og ting på Evje.

Har prøvd å justere tjenestene

Vi følte selv at det var mange som ikke helt utnyttet mulighetene hos oss til å bestille redaksjonelle saker for å markedsføre butikken eller bedriften sin. Vi justerte derfor for en liten tid siden tjenestene våre, og laget tre ulike alternativer for medlemskap. Vi visste at dette kunne redusere de faste inntektene våre ganske dramatisk. Men vi vil gjerne at bedriftene som er med føler de får utbytte for pengene de må ut med. Vi ønsker alle typer bedrifter med som medlemmer. Derfor har vi ut fra erfaring gjennom tre års drift prøvd å tilpasse oss, slik at vi kan treffe enda flere bedrifter på dette med riktig produkt til riktig pris. Selv om vi har flere interesserte og arbeid på gang, så er vi ikke helt der vi ønsker å være.

Avtalene vi har hos oss pr i dag

Alternativ 1 (nytt)

 1. Oppføring i bedriftsoversikten
 2. Pris 1.000 kr + mva pr. år. Avtalen kan sies opp når som helst
 3. Redaksjonell omtale kan bestilles etter ønske. Pris er 2.000 kr + mva pr. artikkel inkl.
 4. Prisen inkluderer også 250 kr i målrettet annonsering på Facebook tilpasset bedriftens kundegruppe
 5. NB! Ved første gangs bestilling av alternativ 1 betales en engangssum  på 2.500 kr + mva for produksjon av oppføringen

Alternativ 2 

 1. Oppføring i bedriftsoversikten
 2. Pris 5.000 kr pr. år. Avtalen kan sies opp når som helst
 3. 2 redaksjonelle saker med 500 kr i målrettet annonsering på Facebook tilpasset bedriftens kundegruppe. NB! Sakene MÅ bestilles av bedriften selv
 4. Deling av ferdig materiell (egne poster) på OpplevEvje sin Facebookside. Salg, aktiviteter, arrangementer o.l. Ikke rene produktbilder/reklame

Alternativ 3 (nytt)

 1. Oppføring i bedriftsoversikten
 2. Pris 10.000 kr pr. år. Avtalen kan sies opp når som helst 
 3. 2 redaksjonelle saker med 500 kr i målrettet annonsering på Facebook tilpasset bedriftens kundegruppe. NB! Sakene MÅ bestilles av bedriften selv
 4. Deling av ferdig materiell (egne poster) på OpplevEvje sin Facebookside. Salg, aktiviteter, arrangementer o.l. Ikke rene produktbilder/reklame
 5. Fast annonse på OpplevEvje.no gjennom hele perioden. Bedriften velger selv landingsside for annonsen. Denne kan også varieres fra periode til periode (eks. kundeavis)
 • Redaksjonell omtale (artikkel) kan bestilles etter ønske, selv om din bedrift eller butikk ikke er medlem hos oss. Pris er 2.500 kr + mva pr. artikkel inkl. foto

Vi skal ikke linke opp masse saker, for det er bare å følge linken her og søke på det du ønsker å lese mer om.

Vi har mange eksempler og saker på at når det skjer noe på Evje, og vi produserer hyppigere, er rekkevidden på Facebook og antall lesere på nettsiden veldig god. Her er et lite eksempel fra EHS sin Evje i 120 kampanje i vinterferien. 

Hva skjer nå? 

Det vil nok bli merkbart mindre aktivitet på nettsiden i tiden fremover. Det er ikke så at vi legger den ned. Men noen lite brukte funksjoner vil vi endre eller ta bort. Vi vil naturligvis også fortsette å produsere redaksjonelt innhold ut i fra de aktive avtalene vi har med ulike bedrifter i kommunen. Det vil i praksis si at vi skriver saker for de som bestiller saker fra oss. Siden ingen av oss er særlig gira på å drive oppsøkende salg av annonser, påvirker det ikke driften (inntektene) om vi lager 1 eller 50 saker i løpet av en måned. Derfor har vi besluttet at vi – selvsagt – følger opp de avtaler vi har, og skriver ut fra bestillinger når noen ønsker å formidle noe. Vi kommer rimeligvis også til å lage litt saker om det som er av allmennyttig verdi, eller når vi har lyst til å skrive noe av eget tiltak eller i egen interesse. Vi kommer nok til å finne noen flere turer å presentere, og kanskje litt andre ting vi vil fortelle om. Men i utgangspunktet skriver vi ikke så mye før noen bestiller oss til å gjøre det. Vi er selvsagt åpne for nye medlemmer på bedriftsavtalene, og kommer gjerne og lager gladsaker ut fra det oppsettet vi har skissert ovenfor. 

Aktiviteten på Facebooksiden vil være noenlunde som før, så det er langtfra slik at vi forsvinner helt fra nettet.

De neste månedene vil vi bruke til å tenke litt på hva vi vil med prosjektet videre. Er motivasjonen og dugnadsånden enda så stor at vi skal orke å begi oss ut på enda et driftsår? Det har vi ikke svar på nå. Men vi vil selvsagt formidle dette til både kunder og lesere når vi en gang konkluderer. 

Del "OpplevEvje: Mindre aktivitet på nettsiden – i tenkeboksen om fremtiden"