Det svære OpplevEvje-apparatet har tenkt mye og lenge. Konklusjon: Nå gir vi oss mens formen er god! Foto: Privat

OpplevEvje: Stanser driften etter Julaften

Vi, altså Leif Jørgen og Geir i OpplevEvje, har trappet ned på aktiviteten vår etter sommerferien. Vi har tilpasset oss de veldig små inntektene vi har nå. Etter noen måneders erfaringer med redusert drift, er vi kommet til at vi like godt vil avvikle OpplevEvje-prosjektet.

Leif Jørgen hadde ideen til og tankene bak OpplevEvje. Han opprettet firmaet (AS) høsten 2017. Fra februar 2018 var vi i gang med utadrettet virksomhet (Facebook og nettside, senere også Instagram). Forretningsideen var å gjøre Evje & Hornnes – heimbygda vår – meir synlig på nettet.

Sommeren 2019 måtte Leif Jørgen av personlige grunner overlate eierskapet av AS-et til meg, Geir. Det er derfor jeg som i dag eier OpplevEvje AS, og som i det siste har stått for det som har vært av «daglig drift». Nå i høst har det stort sett bestått i å drifte den aktive Facebooksiden vår. Leif Jørgen har supplert med å skrive noen veldig fine artikler fra butikker og næringsliv på nettsiden OpplevEvje.no. Sist fra julehandelen på Evje.

Slutte mens leiken er god

Nå nærmer bankkontoen vår seg sakte, men sikkert null. Vi kunne greit holdt oss i gang lenge, vi, om vi ønsket det. Men det ville forutsette bl.a. fortsatt ingen lønn for arbeidet. Det er ikke sunn forretningsdrift. En bedrift som ikke gir noen avkastning er ikke liv laga. Det er ikke økonomisk grunnlag for å drive firmaet videre. De siste månedenes drift, på et ganske lavt gir, har gjort oss enda sikrere på at slik er det bare.

For å avslutte virksomheten med flagget til topps, under kontrollerte former og med alle regninger betalt, vil vi derfor stoppe den ordinære driften når Julaften er passert.

Hva skjer?

I første omgang vil Facebooksiden vår bli avsluttet. Jeg Geir – og Leif Jørgen så langt han ønsker – vil i stedet bruke den til private formål (Geir Daasvatn Foto & Forlag ENK). Jeg er uføretrygdet, men ønsker sterkt å arbeide så mye jeg kan klare og å redusere trygden mest mulig. For å oppnå det, må jeg bruke den lille arbeidskapasiteten på noe som kan gi inntekt og slutte med gratisarbeidet i OpplevEvje. Facebooksiden vil endre navn til «Glimt fra Evje & indre Agder» eller noe sånt. Det er nødvendig for å markere tydelig utad at OpplevEvje er avsluttet, og at siden nå er et privat foretak for meg og eventuelt Leif Jørgen.

Nettsiden OpplevEvje.no blir inntil videre liggende på nett. På den siden har vi et turregister med opp mot 100 turforslag. Der er også en oversikt over mange av turistattraksjonene i bygda. Det er i tillegg veldig mange interessante artikler fra butikker og næringsliv der, og lokalmiljøet generelt, som kanskje kan være til nytte for meg eller Leif Jørgen i våre egne virksomheter videre. Leif Jørgen er på ingen måte lei av å markedsføre handelslivet på Evje. Han vil fortsette med det, om det finnes et økonomisk grunnlag. Da kan det være en stor fordel å ha en teknisk løsning (en nettside) som er klar for det.

Bedrifts- og butikkregisteret vårt, som er en integrert del av nettsiden, blir deaktivert.

Instagramkontoen vår vil etter alt å dømme bli lagt ned.

OpplevEvje AS vil etter dette ikke lenger ha aktiv drift. Men jeg vil beholde selskapet inntil videre. Det kan dukke opp interessante prosjekter en gang i fremtiden, der et AS kan være en tjenelig ramme rundt virksomheten. Eventuelle kreditorer, som vi pr. dato ikke tror vi har noen flere av, vil også ha et selskap med en daglig leder de kan henvende seg til for oppgjør.

Stolte over arbeidet

Vi er veldig stolte over det arbeidet vi har utørt i de snart fire årene siden oppstarten i februar 2018. Vi tror at vi – som et supplement til mange andre gode krefter – har klart å gi et fint bidrag til en positiv markedsføring av Evje på nettet. Bygda har i hvert fall ikke blitt mindre kjent på verdensveven 😊 At vi ikke klarte å overbevise så mange andre om nytten, må vi bare ta til etterretning og ikke minst lærdom av.

Takk!

Tusen takk til dere som har støttet oss økonomisk i arbeidet, og til dere som har vært trofaste kunder og har hatt litt tro på «ideene» våre. Eller rettere sagt – ideene til Leif Jørgen! Jeg tror han har veldig mange fornuftige tanker om hvordan markedsføringen av Evje som handels- og turiststed burde skje, og ikke minst om hvor viktig den er. Men som kjent er det vanskelig å bli profet i eget land.

Vi kan ikke nevne alle gode samarbeidspartnere her, for da ender det bare med at vi glemmer noen og er lei oss for det. Men vi vil uansett få lov til å takke Evje Handel og Serviceforening for et veldig greit samarbeid. Uten de temmelig faste avtalene om markedsføring av handelsstanden sine arrangementer hvert år, hadde nok «kroken på døra» kommet mye før den nå gjør. Tusen takk!

Akkurat nå i desember 2021 er det litt dystre tider, med nye, strengere koronatiltak, stor økonomisk usikkerhet i flere bransjer og enormt arbeidspress for mange. Vi håper og krysser fingrene for at alle «står han av». For oss er det heldigvis ikke noe dramatisk. Vi føler at vi gir oss mens leiken er god, og gleder oss til nye lodder og nye gevinster på livsvegen.

Vi holder det gående med full styrke til over Julaften, før vi sier:

Takk for oss!

Del "OpplevEvje: Stanser driften etter Julaften"