På besøk hos Frisk!

Vi har vært så heldige å få lov til å besøke det nyeste tilskuddet av bedrifter på Evje, nærmere bestemt Oppfølgingsenheten Frisk. De har tilholdssted med et avdelingskontor i Sentrumsbygget, med inngang fra sørsiden der Evje Fysioterapi og Evje Landbruksregnskap også har sine kontorer.

Her treffer vi hele kontoret, med Gunn Helene Nestet i spissen. Hun er leder for avdelingen på Evje. Hun jobber nå sammen med Leif Jørgen Versland og Stefanie Pitschel.

Det er ingen hemmelighet at her har det gått unna etter oppstart. Vi skulle være to, nå er vi tre, og vi søker faktisk allerede etter enda flere ansatte, forteller den ferske avdelingslederen.

Hun forklarer videre:

– Vi i Oppfølgingsenheten Frisk har fokus på de som søker vår bistand. Vi legger vekt på å møte den enkelte med anerkjennelse og respekt. Slik skapes tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for læring og utvikling. Vi jobber med arbeidsinkluderingstjenester for ulike målgrupper, og leverer tjenester for 14 kommuner.

Frisk på Evje har også ansvaret for en avdeling i Kvinesdal, men nå fokuserer vi på gjengen som skal jobbe i Evje og Hornnes.

Tjenester og muligheter

Oppfølgingsenheten Frisk har et stort nettverk av samarbeidspartnere i arbeidslivet, lokalt og regionalt. Deres jobbkonsulenter kjenner arbeidsmarkedet godt, og de jobber daglig med å finne egnede arbeidsoppgaver og arbeidsmuligheter. Nå i dag er det Leif Jørgen og Stefanie som jobber med de som er under oppfølging på Evjekontoret.

Det er en veldig engasjert gjeng vi møter, som har bred og variert kompetanse innen feltet. For oss vanlig dødelige som ikke kjenner alt for godt til dette systemet, skal vi prøve å belyse litt mer om hva de kan bistå med og jobber mot.

Oppfølging

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for mer bistand enn det NAV kan gi. Tiltaket gir deg den oppfølgingen du trenger for å komme i, eller beholde jobb. Oppfølging kan benyttes både av personer med og uten arbeidsforhold.

Målet med tiltaket oppfølging

Individuell oppfølging skal bidra til at du blir i stand til å skaffe deg eller beholde ordinært lønnet arbeid. Dine ressurser og muligheter i arbeidslivet styrkes. Målet er å oppnå varig arbeidsdeltakelse.

Hva skjer når du er hos Frisk?

Oppfølgingen foregår i hovedsak på egen arbeidsplass eller i det ordinære arbeidsmarkedet. I oppfølgingstiltaket jobber du ut fra dine egne mål om arbeidsdeltakelse. Oppfølgingshyppighet, aktiviteter og progresjon planlegges i samarbeid med din faste jobbkonsulent, og ut fra bestilling fra NAV. Hovedinnhold i oppfølgingstiltaket er:

Veiledning og oppfølging tilpasset ditt mål og dine behov – tilbakemelding og evaluering

• Lage CV/søknader/intervjutrening

• Karriereveiledning – bevissthet om egen kompetanse opp mot muligheter på arbeidsmarkedet

• Jobbsøk og jobbformidling

• Bistand til dialog med arbeidsgiver og tilrettelegging på arbeidsplass

• Arbeidsutprøving med mål om kompetanseheving, nettverksbygging og arbeidserfaring

• Systematisk jobbing mot å skaffe og/eller beholde ordinært arbeid

Frisk har tydelige forventninger om at du er en aktiv deltaker, som utforsker egne muligheter og tar egne valg.

Avklaringstiltak

Avklaring er et tiltak både for deg med og uten et arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykemeldt, og ønsker å komme tilbake i arbeid. Er du usikker på hva du kan jobbe med? Kanskje du har fått dårligere helse eller vært for lenge ute av arbeidslivet? Kanskje du ennå ikke har funnet en jobb som passer for deg? Frisk sitt utgangspunkt er at du har ønske om en jobb du kan mestre. Du ønsker hjelp og bistand til å finne ut hva som er dine arbeidsmuligheter, og til å prøve ut din arbeidsevne.

Målet med tiltaket 

Målet i avklaring er å kartlegge hva du kan jobbe med, hvor mye du kan jobbe og hvilken bistand du trenger for å skaffe jobb. For deg som har et arbeidsforhold, vil det dreie seg om hvordan du kan komme tilbake til og/eller fortsette i jobben du allerede har. Ved gjennomført tiltak har du et mål for arbeidsdeltakelse. I tillegg har du en plan med aktiviteter som skal til for å komme dit. Et tydelig mål og en konkret plan er ofte en god start på veien til arbeidsdeltakelse.

Hvordan søke?

Ta kontakt med NAV-kontoret der du bor. I samarbeid med deg vurderer NAV om dette er noe for deg.

Gunn Helene, Stefanie og Leif Jørgen er på utkikk etter flere kollegaer! Foto: Geir Daasvatn

Det er gøy når det skjer noe på Evje. Det at vi får en ny bedrift som skal sysselsette fem personer er ikke hverdagskost. Selv om bygda er i positiv utvikling og de fleste piler peker oppover, er det utrolig viktig at vi hele tiden får flere arbeidsplasser.

Vi er veldig glade for å ha fått lov til å besøke Frisk-gjengen på Evje. Her er det ungt og friskt pågangsmot, med klare mål om å hjelpe sine deltakere ut i arbeid. Vi ønsker lykke til videre med det viktige arbeidet, og gleder oss til å bli enda bedre kjent med Frisk i en bedriftsoppføring en gang i fremtiden.

Ønsker du mer informasjon om Frisk, eller ønsker du å søke på den ledige veilederstillingen? Ikke nøl med å ta kontakt med Gunn Helene på 917 83 577.

—-

Vi gjør oppmerksom på at Leif Jørgen Versland i Frisk også er skribent og aktiv deltaker i OpplevEvje. Han har bistått med faglig innhold til denne artikkelen.

Del "På besøk hos Frisk!"