Russepresident Iver Kvaale Skibsrud om russefeiringen

Vi snakker mye om bedrifter og økonomiske konsekvenser av krisen. I dag tenkte jeg å få inn en litt annen sak. Etter å ha «feiret» bursdagen til minstejenta på fire år alene hjemme, kom jeg til å tenke på russen. De skal snart feire at de er ferdige med videregående opplæring. For de som husker russetiden, er det lite sosial distanse og bekymringer i den tiden.

Russepresidenten Iver Kvaale Skibsrud fra Bygland er en reflektert ung mann. Foto: Geir Daasvatn

Vi har gjennom vårt sosiale nettverk klart å få russepresidenten Iver Kvaale Skibsrud til å svare på noen enkle, men veldig konkrete spørsmål om årets feiring.

 – Hvor bekymret er dere for årets feiring?

– Det er klart at russetida heng i ein tynn tråd. Fleire russetreff er avlyst, me sit heime frå skulen og reglane blir stadig meir restriktive. Me veit ikkje kva som er tiltaka om ein månad, så me er nøydde til å ta det som det kjem og gjere det beste ut av det, men akkurat no ser det som sagt mørkt ut.  

– Hva tenker russen nå?

– Ja, me har tenkt mykje, og drøfta situasjonen i russestyret. Først og fremst er det veldig leit at krisa skal kome akkurat no. Det er mange tredjeklassingar som har gledd seg til dette sidan dei tok sine første steg på gymnaset. Fleire av oss har investert både dugnadstimar og oppsparte middel til feiringa. Derfor er det en stor skuffelse at viruset skal amputere russetida i den graden det gjer.

– Eg skal ikkje tale som at russefeiringa er avlyst, for me prøver å vere optimistar. Blir hindringene så store som me fryktar, kjem me til å sjå på alternative måtar å feire på. I media har idéen om utsetting til sommaren blitt omtalt. Dette er eit av dei mogelege alternativa me ser på, utan å konkludere med noko.

– Det fine med det heile er at det er ei heilt uforskyldt krise – det er ingen me kan vere sinte på.

– Hvordan påvirker det ungdommen?

– Det er leit for all ungdom i heile dalen at ting blir som det blir. Eg har aldri vore russ før, men eg har hatt mykje glede av russen likevel, både som grunnskuleelev og elev på gymnaset. Det er stas med russetid, og det skapast mykje liv og røre rundt ho. Skulle russetida bli avlyst, ville det vore leit for mange andre enn russen også.

 Vi i OpplevEvje takker for tiden, og er oppmuntret over den reflekterte og positive innstillingen til den unge mannen. Vi har flott ungdom som skal bringe Evje & Hornnes og hele Setesdal videre inn i fremtiden. Med en slik innstilling er vi optimister for dalen sin fremtid. Vi krysser fingrene for at ungdommen får noen fine opplevelser frem mot skoleslutt, uavhengig av i hvilken form det måtte bli.

Del "Russepresident Iver Kvaale Skibsrud om russefeiringen"