Evje og Hornnes sett fra Fennefossfjellet. Foto: Geir Daasvatn

Meir om Evje og Hornnes og Setesdal på Setesdalssida.no

Nettsida OpplevEvje.no blir halden i gang, men blir ikke oppdatert like aktivt som før. Me valde å innskrenke drifta for eitt års tid sidan av økonomiske grunnar.  Meir om Evje og Hornnes og Setesdal finn du i staden på Setesdalssida.no!

Alt innhaldet frå både Evje og Hornnes og Setesdal, spesielt dei rundt 100 turforslaga og alle attraksjonane i dalen, ligg ope og søkbart på OpplevEvje.no som før. Me ser då også i statistikken at det er fleire tusen sidevisingar kvar månad. Så nettsida har framleis ein viktig funksjon.

Setesdalssida.no

Haugeburet i Åraksbø. Foto.
Haugenloftet – 800 år! Foto: Geir Daasvatn

Eg, Geir Daasvatn, har etter OpplevEvje gått vidare med eit nytt prosjekt, nettsida Setesdalssida.no.

Der skriv eg om mykje av det same som eg gjorde på OpplevEvje.no, bare med heile Setesdal som nedslagsfelt.

Det eg er spesielt interessert i, og skriv mest om, er kulturminne i dalen, turforslag og alle dei små og store attraksjonane som finst overalt. Der det er mogeleg, prøver eg å kombinere, slik at turforslaga går forbi spennande kulturminne eller spesielle attraksjonar, osv.

Eg har alt kome eit stykke på veg. Frå påsketider og framover er arbeidet med å legge inn alle turforslaga i fokus.

Inge Fredriksen hjelper meg med alt det tekniske som må vere på plass for å drive ei god og funksjonell nettside. På sikt er målet at denne nye nettsida skal bli eit verkeleg verdifullt, fint og nyttig «produkt » for lesaren.

Det er framleis eit visst vedlikehald av nettsida her, OpplevEvje.no. I tillegg er det ei veldig aktiv krysslenking mellom OpplevEvje.no og Setesdalssida.no. Då får eg utnytta alt det fine innhaldet på OpplevEvje.no vidare, og som det er lagt enormt mykje arbeid i, sjølv om sida ikke lenger er ei veldig aktiv «nyheitsside» for Evje og Hornnes med daglege oppdateringar.

Det meste av nytt stoff frå Evje & Hornnes og Setesdal finn du altså heretter på Setesdalssida.no!

Geir Magne Feed i tråkkemaskinen. Foto,
Geir Magne Feed i tråkkemaskinen i Høgås skianlegg 29. oktober 2020. Geir Magne dukkar nok opp på Setesdalssida også. Foto: Geir Daasvatn
Del "Meir om Evje og Hornnes og Setesdal på Setesdalssida.no"