Hovedkvarteret til Setpro på Verksmoen. Setpro har også kontorlokaler i det gamle lensmannskontoret i Evje sentrum. Foto: Geir Daasvatn

Setpro – viktig aktør i lokalsamfunnet og fem ledige stillinger med tilrettelegging

Vi er så heldige å ha arbeids- og inkluderingsbedriften Setpro i bedriftsoversikten vår. De har nylig signert treårs-avtale. I den forbindelse har vi vært innom den unike butikken Unik, som drives av Setpro, for en prat med Emma Kristine Leesland. Vi er ikke her bare for å snakke butikk, men for å høre mer hvordan det går med Setpro-gjengen.

Les mer om Setpro i bedriftsregisteret.

Det har vært litt avisskriverier i forhold til anbudsprosessen som gjorde at Setpro har redusert noen av tjenestene de leverer for Nav. Men det er ikke fokus i vår samtale. Vi skal derimot innom noe av det som gjør Setpro sitt arbeid så utrolig viktig for lokalsamfunnet, også etter den lille omstruktureringen.

Emma Kristine er det bestandig moro å treffe, for hun er alltid så full av pågangsmot! Foto: Geir Daasvatn

Det at vi treffer Emma Kristine er ikke helt tilfeldig. Hun har nå fått kontor nede på Verksmoen, for å være tettere på dem som har tilrettelagt arbeid gjennom Setpro. Det er fascinerende å snakke med henne. Hun er en utrolig positiv person som har fokus på muligheter, personlig utvikling og sosialt fellesskap.

Det er veldig bra å ha kontor som er plassert der mange av våre ansatte har sin arbeidshverdag. Døren er alltid åpen hos meg, så det har vært veldig positivt å komme tettere på der det faktisk skjer, smiler Emma Kristine.

Fem ledige stillinger på Setpro

Det er for tiden fem ledige stillinger på Setpro. Dette er stillinger for de som har behov for litt tilrettelegging. Eneste kriteriet for å kunne søke på en av de ledige plassene, er at du må enten være innvilget uføretrygd eller ha en uføresøknad til behandling. Emma Kristine forklarer:

Det er viktig å presisere at du gjennom arbeidet hos Setpro ikke risikerer å miste eller få mindre i uførepensjon. Det er heller slik at du kan tjene litt ekstra med en bonuslønn hos oss. Vi garanterer tett og god oppfølging med hver enkelt ansatt, og skal prøve å bidra til en positiv utvikling hos hver enkelt.

Arbeid er mer enn kroner og øre

Det å falle utenfor arbeidslivet kan være en veldig omveltning i en person sitt liv. Mye av det fellesskapet man får gjennom arbeid er plutselig borte. Kollegaene du alltid har omgått kan plutselig virke veldig langt borte. Derfor er det veldig fint at med Setpro på laget er det mulig å finne en ny vei videre, på deltakerens premisser, men sammen med gode støttespillere som har over 30 års erfaring fra variert arbeid med mennesker.

Ikke nødvendigvis bare Verksmoen og Setpro

Det er ikke slik at disse fem stillingene må ha Setpro som arbeidssted.

Vi har et meget godt samarbeid med alle lag og organisasjoner i Setesdal. Vi har jo også et utrolig positivt næringsliv som vi jobber sammen med for å tilrettelegge for arbeidstaker. Vi er veldig stolte over at vi i 2018 fikk inn to personer i ordinær jobb selv om de egentlig begynte i noe som skulle være varig tilrettelagt arbeid, sier Emma Kristine. Vi er en arena hvor det er plass til alle, og med gode utviklingsmuligheter. Samholdet og det sosiale er utrolig bra, men på samme tid skal vi gjøre en jobb når vi er på jobb. Så det vil være en arbeidsplass med fokus på jobbrelaterte oppgaver og utvikling. Vi driver jo med alt fra produksjon til service, så det er mange muligheter gjennom oss.

Har du lyst å vite mer?

Synes du dette virker spennende? Det er bare ta direkte kontakt med Emma Kristine på tlf 957 00 974 eller sende en mail til emma@setpro.no.

Hos meg blir ingen avvist. Men vi har kun fem ledige plasser, så det kan være lurt å melde sin interesse ganske fort, forteller den sympatiske unge damen oss.

Del "Setpro – viktig aktør i lokalsamfunnet og fem ledige stillinger med tilrettelegging"