Snart 40 oppføringer i bedriftsregisteret!

Tanken bak bedriftsregisteret vårt på OpplevEvje.no, er at folk som søker informasjon om bedrifter og/eller butikker i Evje og Hornnes og omegn lett skal kunne finne det, og helst mest mulig på ett sted. Veldig enkelt sagt ønsker vi å hjelpe hver enkelt bedrift/butikk til å bli mer synlig på nett.

Stadig nye kunder

Vi har pr. i dag 37 avtaler med bedrifter og butikker om oppføring i registeret. Kjoreskole.no på bildet øverst i artikkelen, er en av de siste bedriftene som er lagt til. En del fleire er på gang. Vi hadde et mål om å nå 25 i 2019, 40 i 2020 og 50 i 2021. Nå har vi en liten drøm om å nå de 50 alt før nyttår, to år før vi hadde tenkt. Bedriftsavtalene gir ikke store inntekter. Men de er de eneste faste inntektene våre, og såleds fundamentet for driften av OpplevEvje AS. Avtalene koster 5.000 kr pr. år i tre år. Tilbake får bedriften en profesjonelt utført oppføring og tilbud om ulike typer markedsføring i løpet av treårs-perioden. Om 5.000 kr er mye å legge ut på en gang, kan vi helt sikkert dele summen i flere delsummmer.

Leif Jørgen er mannen å kontakte

Leif Jørgen Versland kjenner næringslivet i bygda godt, etter alle sine år som butikksjef på Europris Evje, og er hovedmannen vår på bedriftsavtalene. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med ham, hvis du lurer på om dette er noe for din butikk eller bedrift.

Mob 476 99 295, E-post leif.jorgen.versland@oppfrisk.no

Leif Jørgen tar mer enn gjerne en prat med deg! Foto: Geir Daasvatn
Del "Snart 40 oppføringer i bedriftsregisteret!"