Leif Jørgen har skrevet de aller fleste sakene vi har laget fra næringslivet i bygda. Han fortsetter gjerne å produsere gode og fengende tekster. Det er bare å ta kontakt. Foto: Geir Daasvatn

Stor trafikk på OpplevEvje.no under «Heilt vilt på Evje»

På de sju dagene fra vi startet oppkøringen til «Heilt vilt» fram til handelsfesten var over, var det 9.000 sidevisninger på OpplevEvje.no. Det er langt over gjennomsnittet for ei vanlig høstuke.
Diagrammet her viser litt om hvordan trafikken på nettsida økte markant fra 27. september til 3. oktober. Det er gøy for oss at mange klikket seg inn på nettsida vår akkurat denne uka. Da jobbet spesielt Leif Jørgen veldig med å skrive aktuelle eller gøye saker om det som skulle skje. Vi syns jo det er mest moro om noen leser det vi skriver!
     Men bra lesertall er rimeligvis også av stor interesse for annonsørene, som dermed fikk mange flere visninger av annonsene sine enn på ordinære dager. I tillegg kommer at annonsene nådde mange via Facebook denne uka, men det er en annen statistikk. Vi har for øvrig ikke et regulært tilbud til annonsører i dag. Annonsemodulen vi lagde til «Heilt vilt» var et prøveprosjekt, som vi nå vil vurdere å videreføre inn i den daglige driften på ett eller annet vis.
     Vi klarer ikke å jobbe like mye og målrettet med nettsida som dette alle dager i året. Men lesertallene for «Heilt vilt»-helga, og noe tilsvarende for den «ville» turistmåneden juli, viser at det er et stort potensiale hvis vi klarer å levere. Vi vil jobbe ivrig videre for å ha ei nettside som er aktuell, og som leverer stoff fra næringslivet og andre områder i bygda som mange finner nytte eller glede i å klikke seg innom en gang i blant. Eller helst hver dag! 
Del "Stor trafikk på OpplevEvje.no under «Heilt vilt på Evje»"