Nytt forretningsbygg på Verksmoen

Det nye forretningsbygget til Asbjørn Haugen på Verksmoen er i ferd med å kome opp. Grunn- og betongarbeida blei gjort i fjor vinter. Dovland Transport stod for gravinga, og Smeland Byggservice for betongarbeida. Men koronautbrotet i mars 2020 utsette reisinga av sjølve bygget. Det er eit kombinert butikklokale og lager Asbjørn vil sette opp. Bygget […]