Tjenester

Informasjon om våre tjenester

1. Markedsføringsavtale over tre år

Indre Agder Transport ved Rune Thorsen er én av de flotte virksomhetene som har bestilt en bedriftsoppføring hos oss. Foto: Geir Daasvatn
  • Bedriftsoppføring på OpplevEvje.no
  • Minst to redaksjonelle omtaler pr. år på OpplevEvje.no
  • Omtale på vår Facebookside når det er naturlig
  • Deling av ferdig tilsendt materiell fra bedriften
  • Som bedriftskunde får du sterkt reduserte priser ved kjøp av andre tjenester hos oss, som annonse i «Sommer på Evje»-magasinet, osv.
  • Pris: 5.000 kr eks. mva. pr. år i tre år, totalt 15.000 kr eks. mva.
  • Kontakt Leif Jørgen, mob 476 99 295, for mer informasjon og eventuelt inngåelse av avtale

2. Annonse i «Sommer på Evje»-magasinet 2020

2019-utgaven. Foto: Geir Daasvatn

Magasinet er et gratismagasin, som alle bedrifter og forretninger m.v. som ønsker det kan ha til utdeling hos seg gjennom hele sommeren 2020 (tre måneder).

Priser

Størrelse Ikke medlem Medlem
Baksiden 15.000 9.000
1/1 12.000 7.000
1/2 8.000 5.000
1/4 5.000 3.000
1/8 3.000 2.000

Betingelser

Annonsen må leveres til OpplevEvje som en ferdig oppsatt PDF trykkeklar fil. Så snart utgivelsesdato er fastsatt, vil OpplevEvje sende alle annonsører et skriv med frist for levering av annonsen. OpplevEvje kan formidle kontakt til lokale firmaer som kan hjelpe med utforming og klargjøring av annonsen. OpplevEvje kan også formidle kontakt til fotograf om det er ønskelig med bilder. Alle kostnader med annonsen fram til trykkeklar PDF-fil er bedriftens eget ansvar. 

Alle annonsører får annonsen til gjennomsyn og godkjenning før bladet går til trykking.

Kostnaden ved annonsen faktureres innen 14 dager etter utgivelsen. Stipulert utgivelse pr. august 2019 er 15. mai 2020.

Planlagt sidetall pr. august 2019 er 100. Tenkt opplag er 10.000 X. Sidetall og opplag kan endre seg noe fram mot utgivelsen. OpplevEvje AS forplikter seg dog til å levere minst like mye redaksjonelt stoff (antall sider) som det er bestilte annonser til bladet.

Kontakt Leif Jørgen, mob 476 99 295, eller Geir, geird@agder.no, for mer informasjon eller bestilling av annonse.

 

Hei. Lurer du på noe?

Send
ei melding, så hører du fra oss!