DCIM\100MEDIA\DJI_0104.JPG

Travelt for Evjemoen Næringspark i koronatiden

Evjemoen Næringspark under LS-2019. Foto: Leif Jørgen Versland

Vi har vært på et hyggelig besøk hos daglig leder Connie Barthold i Evjemoen Næringspark, for å få et lite innblikk i hvordan koronakrisen har påvirket deres arbeidshverdag. Vi fikk også et litt bedre innblikk i hvordan næringslivet i Evje og Hornnes har klart seg gjennom de spesielle ukene som har vært i vår.

Connie forklarer at de har jobbet mye ut mot næringslivet. De har blant annet kjørt ut to runder med spørreundesøkelser til bedriftene, både i Evje Handel og Serviceforening og bedrifter i bygda generelt. Målet var å finne ut litt mer om hvordan bedriftene selv opplever krisen. Det var også ønskelig å finne ut noe mer om hvordan de statlige tiltakene som er iverksatt har truffet, og hvordan det har påvirket virksomhetene. Et viktig poeng var også å få konstruktive innspill fra næringslivet, om hvordan man kan jobbe best mulig sammen fremover for å håndtere situasjonen som er oppstått.

I tilknytning til dette arbeidet, har det vært satt ned tre arbeidsgrupper. Connie i Næringsparken, ordfører Svein Arne Haugen og banksjef Knut Kjetil Møen i Evje og Hornnes Sparebank har ledet arbeidet i hver sin gruppe. Gjennom dette arbeidet har de jobbet tett sammen med med bedriftene for å se fremover.

Fire konkrete forslag til tiltak etter gruppearbeidene

  1. Et samstemmig innspill fra alle arbeidsgruppene var at man burde se på mulighetene for å flytte Turistinformasjonen fra biblioteket på Verksmoen opp til Evje sentrum. I første omgang som et hastetiltak denne sommeren. Men man burde også se nærmere på hvordan dette kunne videreutvikles for senere år. I etterkant av vårt møte med Connie i Næringsparken har det gledelige skjedd, at kommunen har besluttet å flytte Turistinformasjonen til Infobygget i sentrum, der vi i OpplevEvje drev vårt private Infosenter i fjor sommer. Leif Jørgen Versland er hyret inn som prosjektkoordinator. Planlagt åpningsdag er mandag 15. juni.
  2. Et annet konkret resultat av de  intense gruppearbeidene, er at det skal arrangeres en inspirasjonskveld, en bransjekveld, 11. juni. Her vil det dels være faglig innhold, og dels en mulighet til hyggelig sosialt samvær på tvers av alle bransjer i næringslivet i bygda. Leder i Evje Handel og Serviceforening, Else Haugland, har vært en god støttespiller for å få dette til.
  3. Et tredje tiltak er å spille inn til Setesdal Regionråd det store behovet for felles markedsføringstiltak for hele Setesdal i sommer.
  4. Til sist er det gjennomført et prosjekt med å lage nettside for netthandel for Evje Handel og Serviceforening. Evjemoen Næringspark har støttet prosjektet økonomisk, sammen med Evje og Hornnes Sparebank. Setesdalsbudet er også en god samarbeidspartner i det prosjektet.

Connie skryter uhemmet av næringslivet i Evje og Hornnes under den lille samtalen vår. Det består av flinke og driftige folk, som viser en veldig kreativitet for å tilpasse seg den vanskelige situasjonen. Som et eksempel viser  hun til bedriftene som er lokalisert i næringsparken på Evjemoen. Alle ser pr. nå ut til å klare seg gjennom krisen.

«Hjemme» på Evjemoen

Tore Tveit (t.v.) og Kjetil Haugslien i Evjemoen Næringspark har hatt mer enn nok å holde på med også under koronakrisen. Foto: Geir Daasvatn

I Evjemoen Næringspark har det vært full drift under hele perioden. De har utført så mye vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen som mulig, innenfor de økonomiske rammene de har. De har vært bevisste på å engasjere lokale firmaer til å utføre arbeidet deres egne ansatte ikke kan utføre, for å bidra til aktivitet for dem i en vanskelig tid.

Et konkret eksempel på arbeid som er utført, er en kraftig oppgraderering av stevneplassen med nye kjøkkenfasiliteter. På sikt, når krisen er over, er målet å få inn enda flere og større arrangementer.

– Vi må være klare til 2021 og enda større aktivitet i årene som kommer, smiler Connie entusiastisk når temaet kommer opp.

– Vi kan alle være ambassadører for Setesdal!

Når vi først er inne på det med å være optimistisk, er Connie virkelig på hugget.

– Jeg er kjempeoptimist med tanke på sommeren som nå står for døren. Jeg tror faktisk at Setesdal kan komme styrket gjennom denne sommeren! Nå skal enormt mange norske turister feriere i eget land. De er kjøpesterke og kvalitetsbevisste. De – og vi – må bare virkelig oppdage Setesdal.

Hun er selv blitt mye mer bevisst, forteller hun, både på det med å dele informasjon om aktiviteter og tilbud i Evje og Hornnes og Setesdal og det å handle lokalt.

– Nesten alle har en Facebookside i dag, eller kanskje en Instagramkonto eller et annet sosialt medium de er inne på.  Der kan vi alle dele lokalt stoff, slik at det når ut til en enda videre krets enn hva som er tilfellet i dag. Vi kan alle være ambassadører for bygda og regionen vår. Det, del, del !

Det er en veldig hyggelig og informativ samtale vi har med Connie denne ettermiddagen ute i hovedkvarteret til Næringsparken på Evjemoen. Vi snakker om så mye, at vi ikke klarer å få med oss alle detaljene på notatblokka. Men essensen i det Connie forteller oss kan enkelt sammenfattes slik:

– Jeg er evig optimist! Når bare folk virkelig oppdager Setesdal, har jeg stor tro på at dette blir en kjempespennende sommer på Evje og i hele Setesdal.

Del "Travelt for Evjemoen Næringspark i koronatiden"