Turistinformasjonen i Evje sentrum tar form!

OpplevEvje stolen er på plass, og Turist-Leif begynner å få kontroll over situasjonen. Fra mandag 15. juni kl. 10.00 og gjennom hele sommeren, finner du Turistinformasjonen i Infobygget i Evje sentrum.

Det var på et møte på kommunehuset 27. mai det ble enighet om å flytte den kommunale Turistinformasjonen i sommer. Det innebærer at Turistinformasjonen flyttes fra Evje og Hornnes bibliotek på Verksmoen opp til Infobygget i sentrum de neste to månedene. De personene som skulle tilsettes som sommerhjelp på biblioteket, er nå i stedet tilsatt med arbeidssted på Infobygget.

Maya er enhetsleder kultur i Evje og Hornnes kommune, og har det formelle ansvaret for Turistinformasjonen. Foto: Geir Daasvatn, 2019

Leif Jørgen Versland er engasjert av Evje og Hornnes kommune som koordinator for opplegget. Han er veldig takknemlig for jobben enhetsleder kultur Maya Ranestad Hjertholm har gjort i denne saken. Hun har satt opp ulike alternativer for bemanning ut fra et begrenset budsjett. Hun har klart å lage et opplegg som vil gi en bemannet Turistinformasjon med åpningtid kl. 10-17 mandag til fredag og kl. 10-15 lørdager i perioden 15. juni til 15. august. Sammen vil Maya og Leif Jørgen sørge for en god oppstart med de to ungdommene som er ansatt som sommerhjelper førstkommende mandag.

Turist-Leifen sjøl har ryddet, skrudd og sust rundt og samlet inn ting som skal på plass i den nye Turistinfoen. Nå har også den berømte OpplevEvje-stolen funnet sin plass på plenen. Det gjenstår fortsatt noe finpuss som blir sluttført i løpet av helgen. Så vil det utover i uka bli stadig forbedringer med blomster, flagg, plakater og annet gøy man kan finne på innenfor det stramme budsjettet.

Frivilligsentralen med viktig bidrag!

Det har vært hektisk med møtevirksomhet og telefoner. Kommunen gikk bredt ut, og inviterte alle som kunne tenke seg å bidra med noe til å henvende seg. Nå har det landet på at Evje og Hornnes frivilligsentral ved daglig leder Anne-Marie Birkeland ønsker å hjelpe til. Frivilligsentralen har mange registrerte hjelpere med gode lokalkunnskaper. De vil kunne bli av uvurderlig verdi som turistverter og formidlere. Disse ressurspersonene vil være tilgjengelige på Turistinformasjonen i hele juli mellom klokken 11-14. Psykisk helse var også aktuell som en mulig medspiller i den innledende fasen. De er jo alt etablert i bygget med aktiviteter og flinke folk. Når stengetiden for Turistinformasjonen nå er satt til kl. 17 på hverdager, er den muligheten dessverre falt bort. Aktivitetene til psykisk helse starter først etter kl. 17 om kvelden.

Leif Jørgen avslutter, på vegne av Turistinformasjonen:

Vi håper virkelig mange tar turen innom oss i sommer, og gleder oss enormt til å få åpnet dørene for publikum!

Del "Turistinformasjonen i Evje sentrum tar form!"