Turistinformasjonen til sentrum i sommer!

I dag kan vi presentere en skikkelig gladnyhet! Evje og Hornnes kommune vil flytte Turistinformasjonen opp i Infobygget i Evje sentrum i sommer. Kommunen skal fortsatt ha det formelle ansvaret for driften. Leif Jørgen Versland er hyret inn på timesbasis for å stå for den praktiske koordineringen og gjennomføringen. Planlagt oppstart er mandag 15. juni.

Det er ei spesiell tid vi opplever nå. Kommunen og Evjemoen Næringspark har i nært samarbeid med Evje Handel og Serviceforening og næringslivet ellers hatt tre arbeidsgrupper i sving de siste ukene, for å se om det er konkrete tiltak som kan gjøres for å bedre på den vanskelige situasjonen koronakrisen har skapt for mange virksomheter. Gruppene har vært ledet av ordfører Svein Arne Haugen, leder i Evjemoen Næringspark Connie Barthold og banksjef Knut Kjetil Møen i Evje og Hornnes Sparebank. Ett tydelig innspill fra alle gruppene, har vært at Turistinformasjonen burde være i Evje sentrum i sommer.

Mange bidrar for å få det til

På bakgrunn av det, har mange gode krefter slått seg sammen og jobbet – og tenkt! – intenst for å prøve å finne en løsning for Turistinformasjonen. På et møte på kommunehuset ute på Evjemoen i formiddag kom det opp en veldig god løsning, som kan realiseres raskt og innenfor de knappe økonomiske ressursene som finnes.

Den innebærer altså at Turistinformasjonen flyttes fra Evje og Hornnes bibliotek på Verksmoen opp til Infobygget i sentrum nå i sommer. Den eller de personene som skal tilsettes som sommerhjelp på biblioteket, blir i stedet tilsatt med arbeidssted på Infobygget. I tillegg vil avdeling for psykisk helse i kommunen v/avdelingsleder Ragnhild Rosseland bidra etter evne. Psykisk helse leiger alt i dag lokaler i Infobygget, og bruker det som et aktivitetssenter. De har derfor mennesker på stedet som kan bidra til å bemanne kontoret i noe av åpningstiden, og ulikt utstyr som kan komme til god nytte. Evje og Hornnes frivilligsentral ved daglig leder Anne-Marie Birkeland ønsker også å bidra. De har mange registrerte hjelpere med gode lokalkunnskaper. De vil kunne bli av uvurderlig verdi som turistverter og formidlere.

Så får som alt nevnt Leif Jørgen Versland ansvaret for å sy sammen et opplegg, der kontoret er bemannet i den fastsatte åpningstiden. I utgangspunktet er det tenkt å være kl. 10-17 mandag – lørdag. Åpningstidene kan justeres, alt etter behov og kapasitet m.v.

Saken fortsetter under bildet

Her blir det liv! Infosenteret i Evje sentrum sommeren 2019. Foto: Leif Jørgen Versland

Det er enormt gøy – og veldig viktig – at det nå blir en offisiell Turistinformasjon i Evje sentrum i sommer. Vi vil gi en stor honnør til kommunen ved enhetsleder kultur Maya Ranestad Hjertholm og kommunedirektør Anne Sofie Opsahl Hornnes. De har kastet seg rundt lynraskt her, og i samarbeid med alle de andre gode kreftene fått til en bra løsning – innenfor kommunebudsjettet – som vi tror vil bli et stort aktivum for oss alle i sommer. Aller viktigst er det nok at Turistinformasjonen blir mye mer synlig og lettere tilgjengelig der det faktisk er flest folk forbi – i Evje sentrum.

Samarbeid er tingen!

Nå går Leif Jørgen i gang med å utforme detaljene i alt dette, sammen med psykisk helse, Frivilligsentralen, Evje Handel og Serviceforening og ikke minst oppdragsgiver Evje og Hornnes kommune. Det var nydelig å få være med på det møtet i formiddag, og se og høre den «lagfølelsen» alle tydelig var inspirert av for å få til dette i ei spesiell og vanskelig tid for mange.

Vi kommer masse tilbake til denne gladsaken etter hvert som planleggingen skrider framover.

 

Del "Turistinformasjonen til sentrum i sommer!"