Tyskerveg ved Ærekilen

Det er gøy å bli bedre kjent i heimbygda. Ved Ærekilen på Vestre Hodne helt sør i kommunen er det et spesielt vegminne etter tyskerene.

Den første «hovedvegen» fra Kristansand oppover i Setesdal – Postvegen – gikk vestover forbi Pederstjønn rett sør for fylkesgrensa, og rundt Ærekilen og Hodnekilen til Slettefet. Fra Hodnekilen gikk det en veg sør-østover mot Hodne sag, og videre til Hornesund der det var ferje over til Ivelandssida.

Under 2. verdenskrig bygde tyskerene veg tvers over Ærekilen, og knytta den sammen med den vegstubben som kom fra Hodne sag. Du kan se starten på vegen på andre sida av Rv-9 for den svære rasteplassen ved fylkesgrensa.

Ca 200 meter vest for Rv-9 går «tyskervegen» gjennom denne fjellskjæringa. Foto: Geir Daasvatn

Det er veldig spennende å følge vegen de rundt 500 meter den er i en bue fram til Ærekilen. Den er breiere, og ser ut til å ha hatt en høyere standard, enn det som var vanlig på våre trakter på den tida. Rett sør for Ærekilen forsvinner den under den mye høyere fyllingen som kom på dette stedet da «kompensasjonsvegen» – dagens Rv-9 – ble lagt forbi her rundt 1965.

Ta en kjapp stopp neste gang du er forbi, for et kvarters mimretur på gjengrodde stier!

Kilder:

Del "Tyskerveg ved Ærekilen"